Foto: Andres Putting

Kuusalu keskkoolis alustati juba varakult ettevalmistusi aktuseks ja presidendi tulekuks. Abituriendid kaunistasid aula ja seadsid selle valmis.

Aktus algas sellega, et sisse tulid abituriendid, kellel olid käekõrval 1. klassi lapsed, kelle koolitee alles algab. Nemad istusid esimestesse ridadesse. Siis algas koolidirektori Vello Satsi kõne. Selles kiitis ta nii alustavaid noori õpilasi kui ka lõpetajaid. Ning valmistas ette alustavate klasside lapsevanemaid, et neid ootab ees suur töö koos lastega. Samas ka rõõm.

Pärast seda pidas kõne vallavanem, kes rääkis ka vastutusest ja uuest rutiinist, mis kooliga tuleb. Pärast seda kõnet hakati kutsuma lavale esimese klassi õpilasi ja nad said oma õpetajalt aabitsa ja direktorilt kooli pildi ning loomulikult surus ka pesident Toomas Hendrik Ilves nende kätt ja kinkis neile raamatu. Esimestele klassidele andis ta raamatu "365 eksperimenti lastele igaks päevaks", mida nad saavad iga päev avastada. Väikeseid lapsi saatsid lavale taaskord nende suured sõbrad 12. klassist.

Kui aabitsad olid käes, pidas kõne president.Ta rõhutas, kui oluline on nii vallale kui ka kogu Eesti riigile, et lapsed käiksid koolis ja saaksid hea hariduse, kuna selles keerulises maailmas on konkurents nii suur, et läbi löömiseks tuleb teha suuri pingutusi. Oma kõne lõpuks õnnitles ta kõiki ja kutsus lava ette abituriendid, et ka neid õnnitleda ja anda neile üle raamat "Riigipea", mille autoriks Jaan Tõnisson.

Pärast presidendi kõnet lauldi veel koos Kuusalu Keskkooli valssi ning mindi edasi Spordihoonesse. Seal tehti pilti esimeste ja 12 .klassidega. Pildile jäid ka president ja õpetajad. Pärast seda mängiti ringmänge ja mindi tagasi klassidesse, kus lapsed said kokku oma perega.

1.september on oluline iga väikse mudilase jaoks, kes astub esimest korda kooli. Palju õnne kõigile 1.septembri puhul!