Traditsioonilisel ettelugemispäeval tegelesid Tabivere raamatukogus lugemise ja kuulamisega nii gümnaasiumi algklasside õpilased kui lasteaia mudilased. Pildil on raamatusõbrad kooli teisest, kolmandast ja neljandast klassist Eestielu

Raamatukogus on loomulikult kõik päevad raamatukogupäevad ja lugemist hoitakse tähelepanu keskmes alati ja jätkuvalt, kuid teema-aastal on antud oma parim selle nimel, et võimalikult palju lapsi, aga ka täiskasvanuid, kes raamatu lugemise võlu enda jaoks miskipärast seni avastanud pole, selle tunde kätte saaksid.

Meie vallas on kolm raamatukogu ja neis kõigis tõmmatakse praegu lugemisaastale joont alla.

Tabivere raamatukogus

“20. oktoobril korraldasime traditsioonilise ettelugemispäeva, kus gümnaasiumi algklasside õpilased lugesid raamatuid ette lasteaialastele ja üksteisele.

Kõik ettelugejaid said raamatukogult kingituseks lugemisaasta logoga kruusi. Need tragid lapsed olid Karina-Agnes Raudkats, Eleanora Aunap, Randal Rainis Kruus, Karmen Nõlvak, Andre Arumäe ja Karo Trossek.

22. oktoobril laenutas raamatuid kohapeal tuntud inimene, kelleks seekord oli lasteaia ja sotsiaalkeskuse juhataja Aune Sepp,” rääkis Tabivere raamatukogu juhataja Anne Aunap mõnest raamatukogupäevadesse mahtunud ettevõtmisest. Lisaks on ta aasta jooksul koostanud üsna palju näitusi, käinud uusi raamatuid tutvustamas eakateseltsingu koosviibimistel ja kapelli pühapäevastel pärastlõunatel, aga ka koolis ja vajadusel rahvamajaski.

Päris uus asi oli siinses raamatukogus üleskutse “Lugeja soovitab“, kus lugejad mõnest endale enam meeldinud raamatust lühikokkuvõtte kirjutasid, et teisedki sellest huvituksid. Neid kirjatöid sai kevadest saati lugeda nii raamatukogus kui mõnelt avalikus kohas asuvalt stendilt.

Nädala eest korraldaski Anne raamatututvustusi kirjutanutele tänuõhtu, kus kohvilaua taga ikka peaasjalikult lugemisest ja raamatutest räägiti. Tänutäheks ja mälestuseks sai igaüks kingiks lugemisaasta logoga kruusi. Anne kinnitusel on tal kruuse veel ja ta kavatseb oma muljetejahti vähemalt aasta lõpuni jätkata, nüüd küll juba n-ö lühiintervjuu korras, pärides lugejalt tema lemmikraamatu või -kirjaniku kohta ja pannes kuuldu ise kirja. Samuti saavad logoga kruusi kümme aktiivsemat raamatulaenutajat.

Sealsamas oktoobrilõpu kohvilauas tuli ka ilmsiks, et raamatukogude üleskutsele kinkida neile ära koju enam mitte mahtuda tahtvad raamatud on reageeritud üsna aktiivselt. Vallasekretär Endla Suvi ostis valla kolmele raamatukogule aga hoopis uusi raamatuid, pärides eelnevalt järele, mida kogus tarvis on. “Endale ostetud raamatuid ma ära ei kingi, selleks on need mulle liiga kallid,” ütles Endla, kellel hetkel vaid Elistvere raamatukogule kingitus üle andmata oli.

Maarjaraamatukogus

Maarja ja Elistvere raamatukogu korraldasid lugemisaastal koos väikesi raamatulaatu, kus huvilised said sümboolse hinna eest osta seda kirjavara, mida raamatukogus ülearu. Müügiletiga oldi nii

17. juulil peetud kodukandipäeval Kõrenduse külas kui 2. oktoobril toimunud Maarja-Magdaleena sügislaadal Kurepesa talu õuel.

“Osteti, huvi asja vastu oli,” kinnitas Maarja raamatukogu juhataja Kaie Põdra. Lugemisaasta ettevõtmisi on Maarjas korraldatud nii kohalikku kooli kui lasteaiarühma kaasates.

“Maarja kooli õpilastega tähistasime veebruari alguses Ilon Wiklandi 80. sünnipäeva, samal kuul toimus ka järjekordse Nukitsa-konkursi raamatute tutvustamine ja hindamine. Lugemisaasta alguses külastasid raamatukogu ka Maarja-Magdaleena lasteaiarühma lapsed, tähistasime koos ajakirja Täheke 50. sünnipäeva. Olen ka ise käinud lasteaias raamatuid ette lugemas, viimati just hiljuti, raamatukogupäevade ajal. Ettelugemisi on korraldatud ka koolis koostöös õpetajatega.

Raamatukogupäevadel külastasid raamatukogu I, IV ja V klassi õpilased. Tutvustasin neile uusi lasteraamatuid ja huvitavaid raamatusarju. Vestlusringis tutvustasid ja soovitasid lapsed teistele viimati loetud raamatuid.

19. oktoobril sai koostöös kooliga teoks lugemisvõistluse II etapp, kus selgitati välja kaks parimat , kes esindasid Maarja kooli 20.okt. Laiusel toimunud “Lugemisoskuse tuleproovil”. Laiusel võistlemas käisid Leho Laurend VI klassist ja Kelly Treier IX klassist.

Sellel aastal laenutas meil tuntud inimesena raamatuid kooli õppealajuhataja Kersti Kont, kes soovitas hoolega lugejatele ka kirjandust,” rääkis Kaie Põdra, lisades, et ladusat koostööd on tehtud teistegi Maarja kooli õpetajatega. Raamatunäitusi, kus nii värskelt ilmunud kui mõnd konkreetset teemat käsitlevat kirjasõna tutvustatakse, korraldatakse siingi pidevalt. Kaie Põdra sõnul oli näituste põhirõhk raamatukogupäevade ajal eesti noorte- ja lastekirjanduse tutvustamisel.

“Olen läbi viinud ka raamatutunde, näiteks tutvustasin 8.-9. klassile teatmeteoseid. Kuuldu kinnistamiseks korraldasime kohe ka viktoriini, kus vastused küsimustele tuli otsida raamatutest,” rääkis Kaie Põdra, kes rõhutas, et on väga tänulik kõigile, kes Maarja raamatukogule väärt raamatuid kinkinud on.

“Aitäh, Endla Suvi, Rainer Kerge, Jasper Ristkok ja Karin Reino.

Kassema Küla Seltsingu juht Rein Selgis annetas raamatu “Kassema küla minevik ja olevik”, Maarja kool kogumiku “Maarja-Magdaleena kihelkonna koolid läbi nelja sajandi”. Suur tänu kõigile!” rõhutas Maarja raamatukogu juhataja.

Elistvere raamatukogus

“Elistvere raamatukogu asub väikeses külas, kus ei ole kooli ega lasteaeda, põhirõhk on tööl täiskasvanutega,” rääkis juhataja Heli Täpsi. “Tänavu võtsin nõuks pöörata kõige enam tähelepanu heale eesti kirjandusele ja kirjanikele seoses nende tähtpäevadega. Näitused “Mitmenäoline Aadu Hint”, “Ilon Wikland – lapsepõlve looja”, “Tasuja”– alus eesti ajaloolisele romaanile”, “Eduard Vilde – kriitilise realismi algataja“ on selles osas vaid mõned näited. Olen koostanud näitusi ka lasteraamatutest.”

Heli sõnul on neil traditsiooniks saanud pärastlõunad raamatukogus.

“Loeme luulet, saame ülevaate viimase poolaasta uudiskirjandusest. Elistveres on välja kujunenud kindel seltskond, kes nendel kokkusaamistel osaleb ja ennast kohvilaua taga mõnusalt tunneb. Hea meel on selle üle, et meil jätkuvad 1994. aastal alanud piiblitunnid. Minu jaoks on uus kogemus eelpool mainitud raamatulaadad, mis hakkavad tõenäoliselt edaspidigi toimuma,” rääkis Elistvere raamatukogu juhataja.