Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

Lasteaed on planeeritud 60 lapsele ning just nii paljude laste eest tuleb ka tasuda, ehkki reaalselt on lapsi lasteaias veidi üle 40, aga on olnud ka 35. Valla eelduste kohaselt peaks summa, mis makstakse tühjade kohtade eest, jääma investeeringuteks või inventari soetamiseks, kuid lasteaia omanik nii ei leia - investeeringute eest on esitatud eraldi nõue ning seda nõuab OÜ Lasteaed sisse kohtu kaudu, ehkki valla hinnangul näeb leping ette, et investeeringuid saab maksta vaid volikogu otsusega.

"Lepinguga on võetud vallale väga suured kohustused," tunnistas vallavanem Tiit Kuusmik. Ta lisas, et tema hinnangul on lepingud vallale ja selle rahakotile kahjulikud, kuid nende ümbervaatamiseks ei ole teine pool valmis läbirääkimiste laua taha tulema. "Praegu on ühel poolel ainult õigused ja teisel kohustused," sõnas Kuusmik. Vald loodab, et ehk annab lepingutele hinnangu kohus ning tekib võimalus olukorda muuta.

"Meil on lepingu tõlgendamise koha pealt eri arusaamad ning õiguse väljaselgitamiseks pöördusime riigiorganite poole," tunnistas OÜ Lasteaed juhatuse liige Martin-Laszlo Rytberg, et nad näevad uue vallavalitsusega asju erisuguselt ning just sellest ajast alates, kui võim Toilas vahetus. "Uus võimuliit ei taha lepingut tunnistada ning otsib ettekäändeid sellest taganemiseks. Just seetõttu on vaidlus võtnud sellise joone," põhjendas Rytberg kohtusse minemist, et investeeringuraha, kuhu on Euroopa Liidu abiraha leidmiseks panustatud ka aega ja tööd, kätte saada.