.

Mida tegid neil kolmel päeval Harku valla õpetajad ja õpilased?

"Meie Vääna mõisakoolis streikisid neil kolmel päeval kõik kaksteist õpetajat," ütles ajalehele Harku Valla Teataja Vääna Mõisakooli kehalise kasvatuse õpetaja Ragnar Raidma. "Lasteaia õpetajad osalesid toetusstreigis ühel päeval. Osa meie kooli õpetajaid käis ka Vabaduse väljakul õpetajate miitingul."

Õpetaja kinnituse kohaselt oli kooli juhtkond streigipäevadeks kõigiti valmistunud. Lastele, kes kooli tulid, toimus ka õppetöö, ka toitlustati tulijaid.

Otsustati streikida

Ragnar Raidma sõnul kaalutlesid õpetajad ametiühingu usaldusisiku, õpetaja Irina Raidma eestvõttel põhjalikult, kas ikka streikida või korraldada toetusstreik. Siiski otsustati üksmeelselt ikkagi streikimise kasuks.

Ragnar Raidma: "Käesoleva aasta eelarvet vastu võttes üritasid õpetajate ametiühinguliidrid valitsusega palkade osas läbirääkimisi pidada. Valitsus oli jäigalt eitaval seisukohal pedagoogide palgatõstmise vastu. Loomulik tulemus oligi streik."

Ragnar Raidma kinnitas, et Vääna Mõisakooli õpetajad streikisid solidaarsusest teiste õpetajatega üleriigilise hariduspoliitika vastu. Streik ei olnud suunatud omavalitsuse ega kohalike koolijuhtide vastu. Selles, kas streigil õpetajate palgale tulevikus ka mõju on, noor meespedagoog kahtleb. Aga eks siis uus kooliaasta too kaasa uue streigi, arvas ta.

Koolides kõik kulges

Valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Ervin Jürisoo kinnitas, et streikisid kõikide koolide õpetajad, Tabasalu Ühisgümnaasiumi pedagoogid kaks päeva.

Enamik lasteaiakasvatajaid korraldas ühepäevase toetusstreigi.

Ervin Jürisoo: "Käisin esimese streigipäeva hommikupoolikul kõik lasteaiad ja koolid läbi. Igal pool oli kooli juhtkond streigiaegseks õppetöö seisakuks korralikult valmistunud. Kooli tulnud lapsi toitlustati, nende vaba aeg oli sisustatud. Mingeid vahejuhtumeid kusagil ei esinenud."

Valla volikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe Marju Aolaidi kinnitusel arutati volikogu istungil streigiga seonduvaid küsimusi.

Marju Aolaid: "Endise pedagoogina mõistan ma õpetajaid täielikult - nende panus ja tasu ei ole kooskõlas. Samas maksab Harku vald oma pedagoogidele volikogu otsusega kõrgemat tasu kui mujal omavalitsustes. Lähiajal hakkab volikogu arutama uuesti õpetajate palgatõusu küsimusi. See eeldanuks meie õpetajatepoolset mõistmist ja ühepäevase toetusstreigiga piirduda. Ka emana, kelle laps koolist nendel päevadel puudus, arvan, et meie valla pedagoogid võinuksid korraldada toetusstreigi, näitamaks nii oma solidaarsust teiste õpetajatega."