Raha Foto: Tanel Meos

Eelarve seletuskirjas on öeldud, et valla majandusolukord on pingeline tulenevalt 2011. aastal koostatud saneerimiskavast ja pikaajalisest laenukohustusest. Valla tulud vähenesid majanduslanguse perioodil riigieelarve kärbete ja maksutulude vähenemise tõttu ning ei ole täielikult tänaseni taastunud. Samuti teeb muret pidev elanike arvu vähenemine. Mullu vähenes Raikküla vallas elanike arv 34 võrra. 2013. aasta alguseks oli elanike arv 1618 ja tänaseks on see veelgi vähenenud.

Hoolimata veel kestvast saneerimisdieedist, peab riik valda siiski hästi toime tulevaks omavalitsuseks ja riikliku tasandusfondi toetust, mis mullu oli 84 763 eurot (arvestuslik tulude ja kulude vahe) Raikküla vald tänavu riigilt ei saa.

Tulumaksu kasvuks on sel aastal prognoositud 4%. Valla töötajate palgad tõusevad võrreldes 2012. aastaga keskmiselt 9,7%. Eelarvet koostades soovis vallavalitsus 2009. aasta palku taastada, täielikult see ei õnnestunud. Vallavanem tegi veel volikogu istungil ettepaneku juhtide ja peaspetsialistide palga ühtlustamiseks, kuid saadikud seda ei toetanud.

 „Kuni eelarvekomisjon pole ettepanekut kommenteerinud, jään senise otsuse juurde. Vajaduse korral saab selle mõne aja pärast üle vaadata," põhjendas Raul Aalde.

Aprillist on osaliselt taastatud ka volikogu liikmete tasu, millest 1. jaanuarist 2012 loobuti. Pingeline eelarve võimaldab uusi investeeringuid teha väga piiratud ulatuses. Nendest hõlmab suurema osa Kabala lasteaia-põhikooli ventilatsiooni osaline väljaehitamine, elektripaigaldiste uuendamine ja välisseinte soojustamine. Kokku on 2013. aastal planeeritud investeerida põhivarasse 273 998 eurot, mille katteallikatena loodetakse saada sihtotstarbelisi toetusi ning plaanitakse võtta 230 000 eurot laenu.

Eelarveprojekti arutelu käigus jõuti ikka ja jälle selle juurde, miks lõpetas vald lepingu Raikküla Farmeriga, mistõttu edasine ringide tegevus jätkub Raikküla kultuurikeskuse asemel Lipa koolimajas. Neid põhjusi on avatud eelmistel lehekülgedel. „Projektidest ei saa toetust teise omaniku hoone remontimiseks. Hetkel on meie prioriteediks Kabala kool," ütles vallavanem. Ka Lipa koolimaja vajab kõpitsemist.

Raikküla vallal on praegu neli laenu ja laenukoormus on 20,17%. Eelarve tulem on eelarvestrateegias planeeritud positiivne alates 2014. aastast.