Valimisnimekirjade toomine Foto: Ester Vaitmaa

Keskuse eesmärgiks on vaba aja veetmise võimaluste korraldamine, koordineerimine ja arendamine, pakkumaks vallaelanikele mitmekülgseid kultuurilisi ning vabaaja veetmise võimalusi ja elukestvat õpet.

Alates 2. septembrist on vabaajakeskusel juhataja, kelle ülesandeks on keskuse tööd korraldada. Võib öelda, et pikkamisi on elu vabaajakeskuses liikuma läinud. Järgnevalt väike ülevaade sellest, mis tehtud ja mis teoksil.

Esimeseks suuremaks ettevõtmiseks oli 18. septembril kodanike algatatud erakorraline volikogu istung, kus arutlusteemaks oli Rail Balticu trassi kulgemine Raikküla valla territooriumil. Elanike jaoks valuline teema oli toonud saali rahvast täis.

Seejärel toimus 18.oktoobril Raikküla valla lipupäev. Sel päeval tunnustatakse traditsioo¬niliselt valla kõige pisemaid kodanikke ja nende emmesid-issisid.

Päev algas kaunite kandlehelide saatel, musitseerijaks Kaidi Kalf.

Tunnustusüritusele olid kutsutud Joanna Leier - kauaaegne lasteaiakasvataja, kunstnik, aktiivne Kabala kirjandusklubi liige, Anne Rekkaro - raamatute „Hingehobune Iwan" ja Kõnigsbergi naised 1945-1948" tõlkija, Avo Isak - vallast pärit ettevõtja, firma Pelltech OÜ üks asutajatest, ärimaailmas tunnustatud väikeeksportöör, Evelin Rikker - tänuks tehtud töö eest Raikküla valla sotsiaalnõunikuna. Tegusate inimeste aeg on piiratud ja seepärast sai tunnustamisel pisipõnnide kõrval olla vaid Anne Rekkaro.

Hingedekuu alguses 1. novembril toimus vabaajakeskuse avaüritus - reisiklubi Mihkel Kukega, kes jagas muljeid kuuekuulisest viibimisest Kanadas Briti Columbia provintsis Vancouveri linnas.

Mihkel Kuke sisukat esinemist ilmestas rikkalik pildikogu Vancouverist, selle lähiümbrusest, Torontost ning kohalikest elanikest, eriti Eesti kogukondadest. Neli tundi möödus nii, et arugi ei saanud.

Vestlustele pakkusid muusikalisi vahepalasid Jüri Pootsmann ja Morten Langi.

Suur tänu arvukale kuulajaskonnale ja avamispeole õnnitlusi tooma saabunud koos-tööpartneritele-naabritele.

29. novembril oli vabaajakeskuse saal harrastusnäitlejate päralt - Rapla Keskraamatu¬kogu oli oma 110. sünnipäevaks Arvo Treima juhendamisel lavalaudadele seadnud Robert Thomase näidendi "Kaheksa armastavat naist" .

Aitäh Arvole ja keskraamatukogu rahvale, kes köitsid publiku tähelepanu täielikult!

Peab tunnistama, et teatrietenduste korraldamisel võib Lipa koolimaja saal väikeseks jääda. Vaevu-vaevu mahtusid soovijad etendust vaatama.

Ja kindlasti peab tulevikus lava ehitamise peale mõtlema. Vanemad inimesed mäletavad veel neid aegu, kui saali kõrval olevasse klassiruumi lava üles seati.

5. detsembril oli välja kuulutatud õdus õhtupoolik õlivärvidega. Osalejaid juhendas äsja Raikküla valda elama asunud Inga Sule. Kuigi esimesel korral oli vaid kaks osalejat, on siit-sealt kuuldunud, et soovijaid oleks veelgi. Vaatame, mis elu edaspidi toob: kas õhtupoolikud maalikunsti saladustega tutvumisel jätkuvad või oli see ühekordne ponnistus.

Detsembrikuu on olnud kindlasti kõikidel tihedalt täis sebimist. Vaja on täita päkapiku jõulukotikesi, käia erineval jõulupidudel.

10. detsembril oli Lipa lasteaiarühma jõulupidu, 21. detsembril toimub vabaajakeskuses traditsiooniline koduste laste jõulupidu. Valla poolt on lastele koos vanemate ja vanavanematega kutsed saadetud. Külla tuleb lasteteater Lepatriinu ja jõuluvanagi olevat Lipa poole teel. Ehk pärast jõule aastavahetuse eel on inimestel taas aega puhkusele mõelda.

28. detsembril olete oodatud aastavahetuspeole, kus tantsuks mängib ansambel TooMus Kaiu vallast. Olete oodatud, aga peab tunnistama, et kes ees, see mees. Kohtade arv on piiratud ja eelnevalt peab osalustasu olema tasutud. Jälgi reklaami vallalehest .

Alates oktoobrist on vabaajakeskuse alluvuses tegutsemas ka kaks ringi - Kabala segakoor Marike Uusjärve ja Anu Sinirohu juhendamisel. Koori proovid toimuvad endiselt Kabala koolimajas. Teise ringina tegutseb Lipa koolimajas pühapäeviti Katrin Grichini juhendamisel käsitööring.

Vabaajakeskusel pole esialgu veel kodulehekülge ja seepärast soovitan jälgida vabaajakeskuse tegemisi valla kodulehelt www.raikkyla.ee, aga ka valdade raamatukogudest, kuhu alati info toimuvate ürituste kohta edastatakse.

Tänan kõiki, kes vabaajakeskuse tegemistes on kaasa löönud, kes tulevikus kavatsevad kaasa lüüa, ja soovin kaunist jõuluaega, rahu südamesse ja kodudesse.