Berliin-Tallinn rongiga Foto: Raimo Poom

Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas selgitas, et Rail Balticu projekti suure avaliku huvi tõttu on kohtades, kus trassi ümber suunata ei saa, arheoloogiapärandi puhul ainuvõimalik selle täiemahuline läbiuurimine. Et uuringute mahtu paremini hinnata, viiakse sel aastal läbi Rail Balticu projekti arheoloogiliste uuringute teine etapp. Selle käigus tehakse kogu eelistatud trassi alal arheoloogilist maastikuseiret.
„See tähendab, et arheoloogid käivad metoodiliselt kogu ala läbi, teevad mitmesuguseid mullapuurimisi, kasutatakse elektroonilisi otsinguvahendeid jms.

Loe pikemalt 27. mai Raplamaa Sõnumitest