Berliin-Tallinn Rongiga Foto: Raimo Poom

Nn läänetrassi vahetus läheduses elavad inimesed paluvad kohtul kohustada Harju maavanemat lisama trassi eelvalikusse tagasi menetlusest välja jäetud trassialternatiivid ja keelata maavanemal vastu võtta maakonnaplaneeringut üksnes ühe trassialternatiiviga.

„Leiame, et 37-70 miljonit eurot kallima, kõige rohkem inimesi mõjutava ning väga oluliste keskkonna riskidega trassi valimine ei vasta Eesti riigi huvidele ja Eesti kodanike õiglustundele. Hagi esitajad taotlevad, et kohus rahuldaks meie esialgse õiguskaitse taotluse ning kohustaks Harju maavanemat lisama Harju maakonnaplaneeringu menetlusse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramisel sealt välja jäetud kaks alternatiivset trassikoridori ning, et lõplik valik tehakse avalikult ja õiglaselt kaalutletult,” ütles Kiili valla Kangru alevikku oma viieliikmelisele perele kodu rajav Meelis Šokman.

Loe edasi Harju Elust.