Foto on illustratiivne. Foto: Sven Arbet

Keskkonnainspektsioon määras Kohila vallas majapidamistest kogutud fekaalide loodusesse laskjale trahvi, süüdlane kahetseb tegu.

Kohila vallavalitsusse laekus mõne aja eest kaebus, et ettevõtja, kes valla territooriumil fekaale veab, laseb need otse loodusesse. Kohila Maja OÜ-le tehtud järelepärimisest selgus, et vähemalt aasta vältel pole purgimisauto Kohila alevi reoveepuhastisse purgimas käinud, nagu oli kokkulepe, kuigi samal ajal nähti seda autot pidevalt ringi liikumas.

Vallavalitsus edastas teate keskkonnainspektsioonile, kes alustas kontrolli, mille käigus tuvastasid keskkonnainspektorid Põikma külas suure fekaalidega reostatud ala, mille tõttu menetlus ka algatati. Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul ütles, et väärteomenetlus on praeguseks lõppenud ja väärteootsusega määrati vedajale, kelleks oli füüsiline isik, 248 eurot trahvi. Tuul lisas, et eelkirjeldatud tegevuse jaoks peab olema vee erikasutusluba ja vesi peab olema enne puhastatud.

“Selgituse kohaselt ei olnud vedaja nende nõuetega kursis ja kahetses oma tegu,” selgitas Tuul. Tuul lisas, et et rohkem selliseid juhtumeid Raplamaalt teada ei ole.

“Vallavalitsuse hinnangul on fekaalide otse loodusesse laskmine võrdne kuriteoga, sest Kohila vallas on valdavalt kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alad, kus karstilõhede tõttu võib reostus edasi kanduda väga suurele alale ja nii seati otseselt ohtu paljude kaevude vesi. Kuna majapidamiste reovees on suurel määral kodukemikaale, siis kindlasti ei tohi juhtida sellist vett loodusesse enne seda puhastamata,” kirjutas Kohila valla keskkonnanõunik Made Saadve Kohila vallalehes.