omavalitsused, vallad, haldusreform Koduvald

See sai alguse sihtasutuse Loodna Vabaajakeskuse eestvedajate soovist tegevus sellel kujul lõpetada. Vallavalitsusega peetud aruteludes sooviti, et kogu vallas oleks kultuurielu ühtsetel alustel. Väljapakutud lahendus ajas aga ärevusse Haimre rahva, kes korjasid oma maja iseseisvuse kaitseks ja „kultuurireformile" vastuseisu kinnituseks üle 200 allkirja. Meedias ilmus kaks avalikku kirja, tormiline oli arutelu ka volikogus. Hääletamisel volikogu lõpuks ei pooldanudki seda, et kõik rahvamajad koonduksid ühise katusorganisatsiooni alla.

Kultuurikorralduse puhul ilmnes kodanike selge soov protsessides kaasa rääkida. Kuna sel sügisel on kohalikud valimised, siis võib arvata, et rahva hääl muutub (suve teisest poolest) veel valjemaks. Nii poliitikutel kui valijatel on sellega seoses põhjust värske pilguga üle lugeda vallas kehtiv koalitsioonileping, mille sõlmisid valimisliit Märjamaa, Isamaa ja ResPublica Liit.

Kõike lepingus kirjapandut pole õnnestunud selle valimisperioodi jooksul veel realiseerida, täitmata punktid võiksid siis olla uute plaanide aluseks. Olgu see siis gümnaasiumi uus võimla, kõigile lastele tagatud lasteaiakoht, valla üldplaneering või vallasisene transpordikorraldus, mis võimaldaks soovijatel osa saada vallas toimuvatest kultuuri- ja spordiüritustest.

Mõeldes aga sellele, kes võiks Märjamaa vallas olla aasta üllataja, aasta tegija või aasta kaotaja, jääb toimetaja nõutuks. Kas pidada üllatajaks või tegijaks ujula turundamist või noorte algatatud perepidusid? Või pärjata tegijaks Sillaotsa muuseum oma stabiilse ja sisuka tegevusega või MTÜ Wäega Wärk pärandkultuuri edasikandva tegevusega? Või on erilised tegijad hoopis oma spordialal edukad jõutõstjad? Kes on kaotaja, seda ei oskagi pakkuda, sest mitmedki probleemid jõuti ära lahendada. Mida teie arvate?