Toomas Varek Foto: Rauno Volmar, Eesti Päevaleht

Reformierakonna teatel kinnitas erakonna Rakvere piirkonna üldkoosolek täna õhtul valimisprogrammi ja -nimekirja, kuhu kuulub 50 kandidaati. Kinnitatud valitsemiskava näeb ette suuri investeeringuid lastesse, uute tasuvate töökohtade loomist ning põhjalikku spordi- ja kultuuriprogrammi, mis kannab koondnime „Linnasüda tuksuma!“.

„Investeerime Rakvere lastesse neli miljonit eurot. Meie nelja-aastase tegevuskava jooksul loome kõigile lasteaiakohad, tõstame sünnitoetuse 320 euroni ja tagame gümnaasiumihariduse sellisel tasemel, mis võimaldab kõigile lõpetajatele koha kõrgkoolis,“ rääkis Rakvere volikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Aleksandr Holst.

„Järgmisel neljal aastal käivitame linnavalitsusega uued tööstusalad, toetame linna ettevõtjate ühisturundust ning hoolitseme soodsa ettevõtluskeskkonna eest, tagades kiire asjaajamise. Toome Rakverre uued tasuvad töökohad,“ kirjeldas Holst Reformierakonna programmi Rakveres.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 20. oktoobril.