Uus maja sai pidulisi täis. Pildi teinud Arvo Tarmula Vormsi/Ormsö

Selle hoone valmimine võttis üsna palju aega, millest ehituse aeg moodustas vaid väikese osa. Siinkohal sobib ütlus: kaua tehtud, kaunikene. Rahalised vahendid taotleti Euroopa liidu fondidest. Projekti autoriks on Ants Rajando. Ehitas alltöövõtjana Rälby Ehitus.

Ajalooliselt on maja ehitatud algselt vallamajaks. Hoone ehitusaastat ei ole täpselt teada, arvatakse et 19. sajandi esimene veerand. Küll aga on teada, et 1927. aastal ehitati võimude käsul hoonesse arestikamber, seni polnud Vormsil seda vaja olnud.

Kuni 1950. aastani asus hoones valla täitevkomitee. Järgnevatel aastatel on majas töötanud sovhoosi söökla, teeninduspunkt, postkontor, võõrastemaja, erinevad kauplused, teemaja. Kõrvuti nendega on seal paiknenud läbi aegade korterid. Tänaseks on see periood seljataga ja maja on saanud endale uued asukad. Maja paremas tiivas tegutseb Perearstikeskus. Allkorrusel on ruumid käsitööseltsile, seal tegutseb ka Vormsi Pensionäride Seltsing.

Suvel toimetab allkorruse fuajees veel ka saare infopunkt turistide teenindamiseks.

Teisel korrusel on kaugtöökontor, psühholoogi kabinet, valla kultuuritöötaja tööruum ja meditsiinitöötajate korter. Samuti on siia planeeritud ja välja ehitatud hambaarsti kabinet. 1. novembril pidulikule avamisele kogunes rahvast mandrilt, pealinnast ja loomulikult ka meie oma inimesed. Väikese kontserdiga esinesid lasteaia ja kooli toredad laululapsed.

Peolauale küpsetati ja valmistati suupisted kohapeal. Avamispeo ettevalmistustel lõid kaasa õpilased ja vabatahtlikud, peolaud sai uhke ja maitses külalistele niivõrd, et vaagnaid tuli aina uuesti täita.

Sündmus oli soliidne, kohale oli tulnud Läänemaa maavanem Innar Mäesalu, reporterid ETVst ja TV3st ning ajakirjanikud-päevapiltnikud maakonnast. Väike Vormsi jõudis taas oma tegemistega televisiooni vahendusel laia avalikkuse ette.