Riigikogu valimisteks on Saku vallas moodustatud 3 valimisjaoskonda.

Valimisjaoskond nr 1 - Saku Valla Maja 2. korruse istungite saal, Teaduse 1, Saku alevik

Esimees: Kristi Jõeleht
Kontakt: 6712 431

Valimisjaoskond nr 2 - Saku Gümnaasium, Tallinna mnt 10, Saku alevik

Esimees: Kaarel Vilu
Kontakt: 6718 000, 6718 009

Valimisjaoskond nr 3 - Kiisa Rahvamaja, Kurtna tee 21, Kiisa alevik

Esimees: Marianne Rande
Kontakt: 6074 132

Valimisjaoskondades toimub hääletamine järgmiselt.

Eelhääletamine toimub elukohajärgses valimisjaoskonnas ajavahemikul 28. veebruarist kuni 2. märtsini kell 12.00-20.00.

Valimisjaoskonnas nr 1 saavad
- valijad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda ajavahemikul 28. veebruarist kuni 2. märtsini; 
- hääletada valijad, kelle elukohaandmed on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saku valla täpsusega.

Elektrooniliselt saab hääletada 24. veebruaril kella 9.00-st kuni 2. märtsil kella 20.00-ni ööpäevaringselt.

Valimispäeval, 6. märtsil, toimub hääletamine kell 9.00 - 20.00, avatud on kõik valimisjaoskonnad.

Kodus hääletamine toimub valimispäeval, 6. märtsil. Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletamisruumi tulla, võib ta taotleda kodus valimist. Kodus hääletamise korraldamiseks tuleb valijal esitada elukohajärgsele vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeval kella 16.00-ni kirjalik taotlus, mille jaoskonnakomisjon registreerib. Kui taotlus esitatakse vallavalitsusele, registreerib see taotluse ja edastab asjaomasele jaoskonnakomisjonile.

KARIN TENISSON-ALEV
Saku vallasekretär


Kandidaadid valimisringkonnas nr 4 
Harju- ja Raplamaa

Erakond Eestimaa Rohelised

134 Artur Talvik 
135 Tanel Ots 
136 Agni Kaldma
137 Ahto Oja 
138 Maret Erm 
139 Kalju Valdmann
140 Urmas Sepp 
141 Roman Antonis
142 Ero Liivik 
143 Mari-Eva Ahja
144 Erko Soopalu
145 Siiri Rebane
146 Katrin Mesilane
147 Ain Kabal
148 Milvi Ilves
149 Jaan Vaabel


Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

257 Mart Laar
258 Marko Mihkelson
259 Reet Roos
260 Lauri Vahtre
261 Tiit Leier
262 Priidu Pärna
263 Kaupo Rätsepp
264 Haldo Oravas
265 Andrus Saare
266 Art Kuum
267 Jan Trei
268 Priit Põldmäe
269 Henn Pärn
270 Elari Hiis
271 Vambo Kaal 
272 Ann Räämet


Sotsiaaldemokraatlik Erakond

382 Urve Palo
383 Karel Rüütli
384 Liina Vahter
385 Tiit Tammsaar
386 Astrid Ojasoon
387 Andra Veidemann
388 Tõnis Blank
389 Rein Einasto
390 Priit Siitan
391 Meelis Karro
392 Mati Õunloo
393 Annely Ajaots
394 Margus Talsi
395 Ülo Olm
396 Egge Kulbok-Lattik
397 Alger Tammiste


Eesti Reformierakond

507 Andrus Ansip
508 Jüri Jaanson
509 Kaja Kallas
510 Kalle Palling
511 Katrin Karisma-Krumm
512 Kalev Lillo
513 Jaak Salumets
514 Aare Heinvee
515 Tanel Mõistus
516 Andrus Umboja
517 Allan Kiil
518 Leino Mägi
519 Arvo Pärniste
520 Tarmo Vaik
521 Andre Sepp
522 Vello Jõgisoo


Eesti Keskerakond

632 Mailis Reps
633 Aivar Riisalu
634 Vladimir Velman
635 Värner Lootsmann
636 Henrik Normann
637 Natalia Malleus
638 Jüri Võigemast
639 Ago Kokser
640 Raivo Uukkivi
641 Peeter Rebane
642 Vladimir Arhipov
643 Urmas Arumäe
644 Hans Liibek
645 Jüri Lillsoo
646 Ardo Lass
647 Erki Savisaar


Vene Erakond Eestis

727 Andrei Širjajev


Eesti Iseseisvuspartei

744 Peeter Paemurru
745 Margus Peterson


Eestimaa Rahvaliit

773 Viljar Jaamu
774 Ülle Kiviste
775 Sergei Jürgens
776 Arvo Sirendi
777 Meelis Niin
778 Asko Kivinuk
779 Sven-Erik Veimer
780 Jüri Peterson
781 Jaan Pöör


Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid

848 Ülle Kalvik


Üksikkandidaadid

858 Priit Tammeraid
862 Leo Kunnas
863 Aare Siir
866 Siiri Sisask
868 Ege Hirv
875 Koit Luus

14 MANDAATI

www.vvk.ee


Kuidas valimistel hääled jagunevad

Valimiskomisjon jagas 101 Riigikogu mandaati hääleõiguslike inimeste arvu alusel 12 valimisringkonna vahel, Harju- ja Raplamaal on mandaate 14. Kui hääletamine on toimunud, jagatakse igas ringkonnas antud häälte arv mandaatide arvuga (Harju- ja Raplamaal 14-ga) ja saadakse nn lihtkvoot. Kes lihtkvoodi ületab, pääseb otse Riigikokku.

Edasi loetakse üle, kui palju iga erakonna nimekirjas kandideerijad valimisringkonnas kokku hääli said. See arv jagatakse lihtkvoodiga ja nii saadakse arv, kui palju konkreetse erakonna kandidaate ringkonnast Riigikogusse pääseb. Kui see arv on erakonnal X Harju- ja Raplamaal näiteks 5, siis pääseb Harju ja Raplamaalt Riigikokku 5 erakonna X kandidaati. Seejuures ei ole üldse oluline, mitmes kandidaat erakonna nimekirjas oli - valituks osutuvad need, kes said ringkonnas kõige rohkem hääli. Tingimuseks on, et kandidaadile endale antud häälte arv peab ületama 10% ringkonna lihtkvoodist. Nii et iga hääl loeb ja valituks võib osutuda ka inimene, kes erakonna nimekirjas oli viimane! Üksikkandidaat pääseb Riigikokku vaid siis, kui talle antud häälte arv ületab lihtkvooti. Nii jagatakse ringkondades välja suur osa Riigikogu kohtadest.

Ülejäänud kohad jagatakse üleriigiliste nimekirjade alusel,  kasutatakse valemit, mis peaks kindlustama, et kokkuvõttes oleks Riigikogus erakonna kohtade % lähedane erakonnale üle riigi antud häälte %-ga. Sel juhul pääsevad Riigikokku need, kes on oma erakonna nimekirjas eespool ja said oma ringkonnas hääli vähemalt 5% lihtkvoodist.

Vaata http://www.vvk.ee - Riigikogu valimised 2011 - KKK (korduma kippuvad küsimused) - Valimistulemuste kindlakstegemine.