Lasteaed FOTO: Marko Mumm

Sõnapaar „kasvavad omavalitsused“ osutab teatavasti üsna vähestele omavalitsustele, millest enamik asub Harjumaal. Kuigi rikkamad kui ülejäänud Eestimaa vallad, ei jätku Tallinna ümbruse omavalitsustel siiski raha, et uusi lasteaiahooneid pidevalt ehitada. Riigikontrolli auditis pakutakse välja, et kasutada võiks erasektori abi – näiteks toetade eralasteasutuste tegevust. Teine võimalus on lasta eraettevõtetel projekteerida ja ehitada lasteaiamaja ning võtta see rendile. Sellist skeemi on Harjumaal ka kasutatud. Näiteks Viimsi vallas avati 2012. aasta augustis Laanelinnu lasteaed, mille ehitas AS YIT Ehitus ning vald rendib hoonet selle jaoks moodustatud osaühingult Lille tee LA. Leping sõlmiti 7,5 aastaks ning ruutmeetri pealt makstakse 7 eurot.

Loe edasi Harju Elust.