Foto: Vändra Teataja

Gümnaasiumi geograafiaklass mõjub oma rohelistes toonides turvaliselt ja väärikalt. Riina Sikkal on selles ja veel paljudes teistes klassides õpetanud Vändra lastele geograafiat ja loodusõpetust 32 aastat. Viimastel aastatel on lisandunud majandus- ja karjääriõpetus.

Õpilaste väga head riigieksamite tulemused, kõrged kohad olümpiaadidel ja loodusviktoriinidel on õpetaja loomingulisele igapäevatööle reaalseks tõestuseks.

Riina Sikkali lapsepõlvemaa on Saadjärve ääres Tabiveres. Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloogia ja geograafia eriklassis õppimine andis aga suuna geograafiaõpinguteks Tartu Ülikoolis. Töökoha Vändra kooli valis ta vabatahtlikult, ilma suunamiseta. ,,Tol ajal ei tundunud geograafia mulle nii poliitilise ainena kui tänapäeval. Aga kus see noore inimese maailmapilt ikka kujuneb.

Palju sõltub õpilase enda huvist, vägisi ei saa kellelegi midagi pähe panna," arutleb Sikkal. Loodusainete õpetamiseks on ta õpilastega osalenud õuesõppeprojektides, korraldanud teemakohaseid ekskursioone ja matku. Ikka selleks, et tunnis õpitule reaalses elus kinnitust leida, silmaringi laiendada ja teadmisi kinnistada. ,,Et rutiini tekkimist vältida, peab pidevalt midagi uut välja mõtlema.

Inimene õpib, kuni elab," kinnitab Sikkal, kes on viimastel aastatel lisaks omandanud veel majandusja karjääriõpetaja kutse. ,,Üksinda ei tee midagi, ka koolitöö on suures osas meeskonnatöö. Kui on koostegemise lusti, saab palju toredaid asju korda saata. Selles mõttes on meie koolis hakkajad õpetajad. Olümpiaadilegi saab minna ainult nendega, kes on sinna nõus minema."

Abi ja koostöö poolest kiidab Riina enim oma peret. Tütar Karin on astunud ema jälgedes: õpetab Audru koolis geograafiat ja loodusõpetust. Abikaasa Aivar töötab AS Tare projektijuhina. ,,Karin tunneb hästi arvutit ja on mind palju õpetanud.

Aivar sõidutab alati kuhu vaja ja annab ka projektideks head nõu. Oluline on seegi, et ta kunagi ei tekita probleemi, kui mõni nn naiste töö pole õigeks ajaks tehtud."

Kõige rohkem meeldib Riinale lugeda ja pere või sõpradega koos reisida. Peale küsimust, kus on kõige rohkem meeldinud, tekib pikk paus. ,,Meeldis Malaisia vihmametsas, Baikali ääres... Nii ei saagi öelda, igal pool on omamoodi huvitav ja põnev."

Õpetajaameti erilisuse ja raskuse kohta on vastsel Aasta Õpetajal oma arvamus: ,,Ametid on ametid, kõik on omamoodi tähtsad ja tahavad pidamist. Kui hetkel mõnda neist pead, teed kõike nii hästi, kui oskad ja jõuad."