Ehitusjärgus looduskeskuse kõrvalhoone, kuhu tulevad saal, õppeklass ja metsateemaline püsiekspositsioon Viimsi Teataja

RMK on juba aastaid edendanud eestimaalaste loodusteadlikkust: rajanud loodusesse matkaradu ja puhkekohti, korraldanud loodusteemalisi üritusi ning loodushariduslikke õppeprogramme. RMK loodusharidusstruktuur on hea - üle Eesti on RMK-l 18 looduskeskust ja -maja. Üks neist asub Viimsi poolsaarel Rohuneeme tee ääres - RMK Viimsi looduskeskus, mis avati pea kolm aastat tagasi. Nüüd ootab ees Viimsi looduskeskuse laienemine, sest käsil on kõrvalhoone renoveerimine.

Viimsi looduskeskuse krundil renoveeritakse seni kasutuseta seisnud endine mõisa karjalaut looduskeskuse kõrvalhooneks, kuhu tuleb 40-kohaline saal, õppeklass ja kaasaegne põnev ekspositsioon teemal „Metsas on väge!". Uus püsiekspositsioon paneb inimese mõtlema iseenda suhtele metsa ja loodusega - milline on sinu tegevuse jälg loodusele, kuidas loodus sind mõjutab. Ekspositsioon tuleb tänapäevaselt kaasahaarav - külastajal on võimalus ka ise käsi külge panna. Ekspositsioon sobib igas vanuses külastajatele ning seda on võimalik läbida nii juhendajaga kui ka omapäi.

Senini moodustasid suurema osa Viimsi looduskeskuse külastajatest üldhariduskoolide õpilased ja lasteaialapsed. Kõrvalhoone valmimisel saab looduskeskus vastu võtta senisest suuremaid gruppe, samuti saame pakkuda põnevaid elamusi üksikkülastajatele ning peredele- sõpruskondadele. Uus maja on plaanis külastajatele avada suve lõpul.

Looduskeskuse laiendust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond, mille keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamiseks mõeldud meetme abil on RMK saanud võimaluse parandada, ühtlustada ning täiendada keskkonnahariduse kättesaadavust üle Eesti.