Sümboolne avalöök Lelle-Türi-Võhma-Viljandi raudtee rekonstrueerimisprojektile anti 10. septembril. Samal päeval oli Türi raudteejaamas võimalus uudistada ka uuenduskuuri läbinud auruvedurit Kaspar. (Foto: Merit Männi) Eestielu

Raudtee rekonstrueerimistööd lõppevad 2012. aastal ja siis muutub Tallinna- Viljandi rongisõit 15 minuti võrra lühemaks.

Sweco Projekti planeeringute osakonna projektijuht Valdimir Keiv rääkis, et Türi- Viljandi raudtee on ehitatud seitsmekümnendate aastate algul, seega on tolleaegsed rööpad ja kinnitused juba oma aja ära elanud. Samuti ei vasta rööpmelaius, puitliiprid ega seal vahel olev paekivikillustik enam tänapäevastele nõuetele ja raudteelõigu tehniline seisund nõuab ulatuslikke rekonstrueerimistöid. “Tööde eesmärk on demonteerida rööpajätkudega, paekivikillustiku ballastil olemasolev raudtee, asendades see rööpajätkudeta, raudbetoonist liipritega ja osaliselt puitliipritega graniitkillustiku ballastil oleva raudteega. Samuti on oluline raudtee geomeetria parandamine, mis tagaks ohutuse, võimaldaks tõsta liikumiskiirust ja viiks hoolduskulud minimaalseks. Reisirongide kiirus saab olema 120 km/h ja kaubarongidel 80 km/h,” rääkis Keiv selgituseks.

Ka ASi Edelaraudtee Infrastruktuur juhataja Rain Kaarjas kinnitas, et Türi-Viljandi raudteelõik on halvas tehnilises seisundis. “Teravdefektsete rööbaste väljalangevus on viimaste aastatega suurenenud kaks korda, lisaks on saastunud ballast,” ütles Kaarjas. Samas näitab Kaarjase sõnul reisijateveo statistika häid tulemusi: Türi-Viljandi lõigul on viimastel aastatel peale-mahaminekute arv tõusnud ca 20%. “Lõik on reisijate hulgas populaarne ning see tähendab, et kiirust tuleb kasvatada. Raudtee rekonstrueerimise tulemusena vähenebki tulevikus Viljandi-Tallinna rongisõidu aeg ca 15 minutit,“ märkis ta.

Vladimir Keivi sõnul on projekt nii mõneski mõttes innovaatiline, näiteks kasutatakse tavapärasest erinevaid rööpaid ja liipreid. „Raudtee geomeetria lahendustes on lähtutud olemasoleva muldkeha asukohast ja vastavalt määratud sõidukiirustele on arvutatud võimalikud geomeetrilised parameetrid. Keerulisemates kohtades teostatakse vajalikud arvestused tekkivate jõudude ja kulumiste kohta. Reisijatele tähendab see lähitulevikus nauditavat sõitu, mis on ka üks prioriteetsemaid eesmärke ohutuse järel,“ räägib Keiv.

Töödega kaasneb samatasandiliste ülesõidu-, ülekäigukohtade remont, osaline raudteesildade ja -truupide remont ja kuue ooteplatvormi ehitamine. Lisaks varustatakse automaatse foorisignalisatsiooniga kolm raudteeülesõitu. Alates 2011. aasta aprillikuust asendatakse reisirongid ajutiselt bussidega. Projekteerimine koos eelprojektiga läheb maksma 1,67 miljonit krooni.