Puumaja.Köleri tänav Foto: Vallo Kruuser
Sildid on kõigile omanikele tasuta, nende eest on tasunud Rõuge Vallavalitsus.Silte saab kätte Rõuge vallamajast, palume selleks pöörduda maakorraldaja Rein Rõustiku (785 9322, maa@rauge.ee) poole.

Hoonete tähistamine majanumbrite ja tänavanimedega on meie kõigi turvalisuse huvides -et vajadusel näiteks kiirabi, päästeamet või prügiveok meid lihtsamalt kätte leiaks ja vajalik abi ei hilineks.Siltide paigaldamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

1. Silt tuleb paigalda nii, et see on nähtav selle tänava poolt, mille nimi on sildile kantud.

2. Hoonele kinnitatava sildi paigalduskõrgus on üldjuhul I ja II korruse vaheline tsoon, I korruse akende või peaukse ülemine kõrgusjoon või kõrgus kuni 3 meetrit, arvestades fassaadi arhitektuuri eripära.

3. Piirdele kinnitatava sildi paigalduskõrgus on üldjuhul kuni 2 meetrit ja madalamate piirete korral paigaldatakse tähis vahetult nende ülaääre alla.

4. Silt tuleb paigaldada 7 päeva jooksul alates selle vallamajast kättesaamisest.5. Uue sildi paigaldamisel tuleb eemaldada vana tänavasilt ja majanumber.