Valimisnimekirjade toomine Foto: Ester Vaitmaa
Koolis olen käinud veel aasta Soomes ja semestri Saksamaal. Lühiajaliselt olen elanud ka Teksases, Ameerika Ühendriikides. Praegu elan alaliselt Koongas ning olen ka registreeritud Koonga valla elanikuks. Üldiselt proovin ikka nädalavahetustel Tartusse jõuda. Kuivõrd autosõit Koongast Tartusse on minu jaoks pikk ja tülikas, olen siiani liigelnud peamiselt bussiga ning tundud omal nahal ühistranspordiga seonduvaid probleeme.

Töötanud olen nii riigiametites kui eraettevõtluses. Minu esimene päris töökoht oli Tartu Linnavalitsuse kantseleis. Tänaseks olen kitsalt spetsialiseerunud keskkonna- ja planeerimisõigusele. See ilmselt on ka põhjuseks, miks Vallo Kappak just mulle ettepaneku tegi, valla juhtimine ajutiselt, kuni Mikk Pikkmetsa tagasitulekuni Brüsselist, üle võtta. Mikuga ajame ikka Koonga asja koos. Mikk on alati olemas - vähemalt telefonikõne kaugusel!

Arvan, et ma olen oma eesmärgi siin Koongas täitnud, kui olen suutnud planeerimisprotsessi edukalt käima lükata, seda viisil, et 2014. aasta jooksul ka uus üldplaneering vastu võetakse ja teiste ametkondade poolt heaks kiidetakse. Koos uue üldplaneeringu lahendusega peaks valmima ka uus valla arengukava.

Praeguseks on valminud uue üldplaneeringu eskiis, mida on plaanis hakata järjest kõigis Koonga valla külades tutvustama. Tutvustamiskoosolekute raames saab siis hakata eskiisi täiendama vastavalt elanike soovidele ja mõtetele. Paralleelselt on plaanis võtta kokku erinevad huvigrupid nagu põllumehed, turmismiga tegelevad isikud ja ettevõtted, tootmisega tegelevad ettevõtted jne kogu valla piires. Seda nii planeeringulahenduste viimistlemiseks kui ka arengukavaga seatavate eesmärkide määratlemiseks. Arengukava tegemise raames tuleb lisaks läbi mõelda koolivõrku ning valla teenuste osutamisesse puutuv. Muudatusi olemasolevas struktuuris saab siiski teha üksnes juhul, kui finantsarvutused muudatusi toetavad ning valla üldsus muudatused vastu võtta suudab.

Minu isiklikuks eesmärgiks on asutada mittetulundusühing Koonga Heaks. MTÜ-l oleks kaks olulist eesmärki. Esimene ja minu jaoks olulisim eesmärk on koondada MTÜ-sse need inimesed, kes on Koongast pärit ja kas siis Koongas või väljapool Koongat on elus hästi edasi jõudnud. Selle tegeuvuse eesmärgiks oleks leida mõttekaaslust, kuidas praeguses majanduslikus olukorras ning olemasoleva riikliku poliitika valguses Koongas kõige mõistlikum edasi minna oleks. Hea oleks ühendada n-ö vanade tegijate kogemused ja tarkus ning noorte hakkajate meeste ja naiste entusiasm. Teiseks mittetulundusühingu eesmärgiks oleks koguda raha, mida oleks võimalik kiireloomiliste finantseeringute jaoks kasutada. On selleks siis Oidremaa Naisseltsi veetorude parandamine või vana mõisahoone murenenud katusekivide vahetamine. Tänane valla eelarveline olukord on rohkem kui kriitiline, seega oleks eluliselt oluline vabaühendusel toimiva kõrvalstruktuuri tekitamine valla eesmärkide elluviimiseks.

Arvan, et Koonga näol on tegemist ühe eriti kauni ja mõnusa elukohaga. Olen Koonga vallast leidnud endale juba nii toredaid mõttekaaslaseid kui ka häid sõpru.

Siinkohal ongi hea koht avaldada tunnustust Koonga vallavalitsuse ametnikele, kes on olnud suureks abiks minu sisseelamisperioodil ning kelle kohta võib üldse öelda, et nad on toredad ja professionaalsed inimesed.