Foto: Siim Lõvi

Saare hariduse ja kultuurielu edendamise suurkujudeks on kindlasti endise kooli teenekad õpetajad, Taimi ja Georg Filippovid. Seda küll mitte füüsise, vaid just vaimu suuruse järgi.

Saare kooli vilistlaspere initsiatiivil ja Kalevipoja Koja kaasabil toimuski endise kooli õuel pühapäeval, 21. juulil Taimile ja Georgile nimelise pingi pidulik paigaldamine. Kahe väärika õpetaja austamine oli arvuka publiku osalusel ja taidlejate ettekannete ning austavate sõnaliste etteastetega igati tasemel. Saare kooli kahele kõige staažikamale õpetajale nimelise pingi paigaldamisega ei alahinda aga vilistlaspere mitte raasugi kooli ülejäänud õpetajate töid ja tegemisi ning pühendumist Saare laste õpetamisel.

Taimi ja Georg suunati Saarele õpetajateks väga noortena. Need olid ajad, mil Eesti rahvas ägas Vene karu käpa all ja eluolud olid poliitiliselt keerulised ja majanduslikult väga rasked. Ja kuigi noori haritlasi püüdsid tollased võimuorganid ära kasutada oma poliitilise propaganda levitamisel, siis noorte õpetajate isamaameelsust ei suutnud nad murda. Noored õpetajad abiellusid ja jäid Saarele kogu eluks.

Viiskümmend aastat Saare koolis olid kui Taimi ja Georgi ajastu. Direktorid vaheldusid, õpetajad tulid ja läksid, kuid Taimi ja Georg olid ja jäid. Nende õpetamisel on tuule tiibadesse saanud pea 700 Saare ümbruse noormeest ja neidu. Teisisõnu, nende valvsa pilgu all on üles kasvanud kaks põlvkonda, isegi valla praegused vanaemad ja -isad või nagu Taimi tavatseb öelda - kõik nad on minu lapsed, keda ta on hea haldjana koolipõlves kas õnnestumistel kiitnud või ebaõnne korral lohutanud.

Õpetajatöö kõrval oli hindamatu Georgi omakasupüüdmatu huvi ja hasart Saare seltsielu korraldamisel ja edendamisel. Nakatava organisaatorivõimega muusik elavdas kooli isetegevust, juhendas keelpilliorkestrit ja segakoori.

Ta kutsus kokku külakapelli Peoleo ja juhendas seda aastakümneid. 10 aastat juhendas ta Halliku maanaiste seltsi naisansamblit. Ta nimetati haridustöö eesrindlaseks ja valla aukodanikuks. Ta oli mees, kes oma eluajal jõudis palju korda saata ja seda ka edukalt. Kahjuks pole teda enam meie seas.

Neid kahte, nii Taimit kui Georgi, ei sobi nimetada lihtsalt Saare kooli õpetajateks, sest siis me alahindaksime nende teeneid ja pühendumist Saare ja selle ümbruskonna laste õpetamisel, kasvatamisel ja suunamisel. Nad on ju Saare kooli läbi aegade kõige staažikamad ja sealjuures laste poolt väga austatud ja armastatud koolmeistrid. Just koolmeistrid, sest õpetaja staatus ei tee veel kedagi meistriks. Taimi ja Georg aga olid ja jäävad oma kutseala meistriteks ja väärivad austamist ja mäletamist läbi aastasadade.

Ants Kask
Saare kooli vilistlane 1953. aastast