Tuulik Foto: Irina Mägi

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitatud hoonestusloa taotlusest ilmneb, et meretuulepark kavandatakse Saaremaa läänerannikust 10–27 km kaugusele, kus kõige lähemal rannikul asuvad omavalitsused on Lääne-Saare, Salme ja Torgu vald.

Tuulikud paigutatakse üksteisest ca 800–1100 meetri kaugusele, seega on 100 elektrituuliku hõlmatav mereterritoorium koos tuulikutevahelise alaga suurusjärgus 100 km2. Meretuulepargist kuni liitumispunktini (Sindi alajaam) rajatakse veekaabelliini ja maismaal kulgevat elektriülekandesüsteemi (maakaabel või õhuliin) hõlmav lahendus.

Pikemalt loe Saarte Häälest.