Pilt on illusrtratiivne Foto: Andres Putting

Jaanuaris asutati sihtasutus Saku Kiriku Ehitus, mis valmistab ette uue pühakoja projekteerimist ja rajamist. Aprillis aga kogudus iseseisvus ning selles aitas kohalikke Norra misjoniühing. Uus kogudus sai nimeks Saku Toomase. “Vallas on väga palju uskumatuid. Siis panime nime just uskumatu Toomase järgi. Ehk toob see inimesi juurde,” seletab juhatuse esimees Juhan Talpsepp.

Kohe alustati uue kirikuhoone planeerimise ja projektide ettevalmistustööd. Valla üldplaneering näeb ette rajada pühakoda aleviku servale, Pähklimäele. “Tänaseks on detailplaneering kehtestatud. Praegu riigile kuuluv maa peab olema munitsipaliseeritud. Otsust hääletatakse juba märtsikuu vallavolikogu istungil,” teab Talpsepp.
Sellele järgneb lõplik projekteerimine ning ehitusloa taotlemine. Praegu on olemas eskiisprojekt, mille koostas arhitekt Juhan Põld.

Kogudusejuht ütleb, et kirikuhoone hinnaks on arvestatud miljon eurot. SA plaanib saada vajalik summa kokku annetustega, sõpruskoguduste toetusega ning loodetakse ka mitmete fondide abile. “Aga otseselt kiiret ei ole. Kindlasti jõuame ükskord ka kirikuhoone sünnini,” ütleb mees.