Foto: Sven Arbet

Kolmest sakulasest Mikk Moses, Kustas Kõiv, Ott Rein-hold ja ühest Kesk-Eesti noor­mehest Meelis Haidakust koos­nev firma Bikeep on parkla ideed arendanud umbes aasta aega. Vanade klassivendade ja sõprade vahel äriideeks küpse­nud mõte sai alguse sellest, kui ühel meeskonnaliikmel ratas ära varastati.

Bikeepi parklas hoiab ratast paigal üks karastatud terasest hoob, mida tangidega katki ei hammusta ning muukida ei ole seal ka midagi. Parkimiseks po­le vaja kaasas kanda rattalukku, vaid parkida saab mobiiltelefo­niga ja täna on see teenus ta­suta. Firma juhataja Kustas Kõiv on Õhtulehele kinnitanud, et nende rattaparkla on pätikin­del. "Metallraam on küll ketas­lõikuriga läbi saetav, kuid seda saeb mitu head minutit. Selle ajaga reageerib turvafirma Se­curitas," lisab firma turundus­direktor Mikk Moses.

Esimeses parklas mahub kor­raga parkima viis ratast, kuid Mosese sõnul on lähiaastate eesmärk muuta jalgrataste par­kimine lihtsaks ning turvaliseks terves Eestis ja liikuda ka välis­turgudele. Bikeeplaste parklaid saab peatselt kasutada ka Viru keskuse, Coca-Cola Plaza ja Pärnu Maximarketi juures. Ka Mustamäel asuv teadus- ja äri­linnak Tehnopol on ostnud pois­telt kaks parklat. Aasta lõpuks on plaan Eestis püsti panna 10­15 parklat ning 2014. aasta lõ­puks 140 parklat üle maailma. Firmal on kokkulepe edasimüü­jaga Securitas, kes on esindatud 52 riigis. Esimesed välisriigid, kus eestlaste välja mõeldud süs­teemi järgi oma jalgratast tur­valiselt hoiule jätta saab, peak­sid olema Iirimaa, Taani, Leedu.

Bikeep võistles oma ideega ka Eesti suurimal ettevõtluskon­kursil Ajujaht, kus ta tuli publiku lemmikuks.