NÄITAB VALDUSI: Magnum Logistics´i juhatuse liige Lauri Varandi tutvustab külla tulnud vallavanemale laosüsteeme (Foto: Koduvald) Eestielu

Eesti ravimituru üks suurtest tegijatest tegutseb Saue vallas alates 2008. aasta algusest. Põhiosa käibest tuleb ravimite hulgi- ja jaemüügist, selles valdkonnas hoiab ettevõte Eesti turul kindlat 30%-list positsiooni, konkureerides peamiselt AS-iga Tamro (ka Saue valla ettevõte).

Tegevad neljas riigis ja viies valdkonnas

Firma tegutseb lisaks Eesti turule veel kolmes riigis - Lätis, Leedus ja Soomes.

Ettevõtte juhi Leon Jankelevitshi sõnul on Magnum oma tegevuses lähtunud visioonist, et hulgimüük peaks olema toetatud ka kohalolekuga apteegiturul.

Nii on Magnum investeerinud ka oma apteegiketti, kokku on ettevõtte omanduses 75 apteeki üle Eesti, mis tegutsevad kõik kaubamärgi Aphotheka all. Täpsuse huvides olgu lisatud, et Eestis kokku on Aphotheka kaubamärki kandvaid apteeke ühtekokku 185, seega ülejäänud 110 tegutsevad sõltumatute apteekidena ega kuulu Magnumi kontserni.

Firma teisteks tegevusaladeks Eestis on mitteravimite - vitamiinide, toidulisandite jms hulgimüük, vähemas mahus ka veterinaarkaupade ja haigla ning hambaravitarvikute hulgimüük.

Lätis on Magnumil samuti 59 oma apteeki ja ravimimüügi turuosa naabrite juures ulatub 18%-ni, mis teeb firmast Läti kolmanda tegija. Ka kõikide teiste valdkondadega ollakse Lätis esindatud.

Leedus ollakse pildil veterinaar-kaubaga ja Soome turul, mis toimib Balti turuga hoopis teistmoodi, pingutatakse tugevama positsiooni saamise nimel. “Kui Eestis tegutsedes pakub Magnum lõviosa Ravimiametilt müügiloa saanud ravimeid, siis Soomes on turg ülesehitatud tootja keskselt - üks hulgimüüja müüb ühe konkreetse tootja toodangut. Sellisele turule sisenemine on oluliselt raskem ja arengud ei ole nii kiired,” räägib Jankelevitsh.

Ettevõtte tulevikustsenaariu-mid hetkel jõulisi uute turgude vallutamisi ette ei näe. “Plaan on Leedus lisaks veterinaartoodetele ka ravimiturul nähtavamaks saada ja Soomes tugevam positsioon saavutada. Me ei jahi uusi turge, sest näeme olemasolevatelgi veel kasvuruumi,” kinnitab Jankelevitsh.

Kesk- ja Ida-Euroopa moodsaim sisseseade

Laagris Vae tänaval asuvasse logistikakeskusesesse jõuab kaup - hambapastast ja südamerohtudest aspiriini ja koera kaelarihmadeni, peamiselt Via Baltikat pidi Euroopast. Ööpäevas saabub firma väravatest sisse keskmiselt 60 saadetist, neist kolmandik rahvusvahelised, mida siis laos sorteeritakse ja ladustatakse.

Kuna ettevõtte müüb ligi 20 tuhandet erinevat tootenimetust ja ühes kuus võib ühikuline käive olla ligi 2 miljonit toodet, siis selliste kogustega opereerimine nõuab logistilist kõrgpilotaaźi. Nii koosnebki Magnumi 9000 m2-le laotunud laosüsteem ultramoodsatest robotiseeritud konteinerliinidest.

See näib olevat kui iga pisikese poisi unelmate mängukeskkond - metalselt läikivad, mõnusalt surisevad rööpad, mis looklevad sadade meetrite kaupa alla- ja ülespoole viies plastkastikestes kaupa õigesse sihtpunkti. Ainult, et erinevalt mänguasjast, on see laosüsteem sadu kordi suurem, juhitud arvutist ja teenib eesmärki, et kõik need kümned tuhanded tooteühikud oleksid kiiresti ladustatavad ja vajadusel sama kiiresti ka leitavad.

“Julgelt võib öelda, et Laagri logistikakeskuse näol on tegemist ühe Kesk- ja Ida-Euroopa moodsaima ravimite hulgilaoga,” on Jankelevitsh uhke.

Laagri ladu teenindab kogu Eestit

Sellestsamast Vae tänava majast saavad oma kauba kätte ka ligi 500 apteeki üle Eesti. Lisaks varustatakse haiglaid, hooldekodusid, kliiknikuid, hamba- ja loomaarste.

Haigla või apteek seab kokku oma tellimuse- olgu selleks kasvõi paar pudelit köharohtu ja kaheksa karpi valuvaigistit ning laotöötajate nobedad näpud nopivad vajaliku komplekti ükshaaval kokku. Teenindusrütm on Tallinnas kaks korda päevas, mil kaubabuss tellijate vahel ringe teeb, ülejäänud Eestit varustatakse korra päevas juba varahommikul väljuvate kaubaringidega. “Sellist päeva, et ühtegi tellimust pole laekunud, ei ole veel esinenud,” tõdeb Mari Krass Magnum Logistics OÜ juhatuse liige.

Laagri ladu ongi orienteeritud põhiosaga Eestile, aga teenindab ka laiemat turgu. Ei toimu küll igapäevast apteekide varustamist, aga toob mõni tootja Magnumi lattu oma tooted, mis mõeldud kogu kõigi kolme riigi jaoks, sel juhul toimitakse nagu vahelüli tootjafirma ja Läti-Leedu hulgifirmade vahel. Magnum sorteerib, võtab kohalikelt hulgimüüjatelt tellimused, komplekteerib kauba.

Suhteliselt stabiilne ärivaldkond

Ravimiturgu üldised majandushoovused, olgu need siis tõusud või langused, küll mõjutavad, aga mitte oluliselt. Jankelevitshi sõnul kukkus Eesti ravimiturg 2009. aastal paar protsenti ja käesoleva aasta esimese poolega on olnud 2%-lises kasvutrendis. “Headel aegadel me ei kasvanud nii jõuliselt, nagu teised valdkonnad, aga keerulisel ajal ka ei kukkunud nii kõvasti,” selgitab Jankelevitsh.

Samas - mitteravimite segmendis tabas ettevõtet samasugune langus nagu Eesti jaemüüki tervikuna, kahekohalise protsendimäära võrra.

Ravimihinnad kehtestab riik

Eestis on ravimite hinnakujundus riigi poolt reguleeritav ja hulgimüüjal puudub võimalus selles osas tingida. “Sisseostuhinnas lepivad kokku riik ja tootjad omavahel, meie hulgimüüjad saame läbi rääkida näiteks tarnetingimuste või maksegraafikute suhtes,” nendib Jankelevitsh. Samuti sätestab riik nii hulgi- kui jaemüüjatele maksimum juurdehindluse protsendi.

Samas ei kinnita ettevõtte esindajad levinud arvamust, et ravimite hinnad tarbija jaoks aina kasvavad. “Preparaadid keeruliste diagnooside raviks ongi kallid, aga näiteks valuvaigistite segmendis on konkurents väga tihe ja hinnad pigem langustrendis,” tõdeb Krass.

Ka rõõmustab teda et üha laiemalt on hakatud inimesi teavitama geneeriliste ravimite (nö koopiaravimid, mille toimeained on samad, mis originaalravimitel) olemasolust. “Need teadmised võimaldavad inimestel juba ise odavamat ravimit küsida,” usub Krass.

Samas ütleb statistika, et Eestis on tegelikult ravimitarbimises kõvasti kasvuruumi, sest patsiendid on alaravitud. “Vähemalt 50% juba välja kirjutatud retseptidest jääb realiseerimata,” toob Jankelevitsh näite. Põhjuseks peab ta ühelt poolt rahapuudust, aga teisalt ka võrreldes näiteks Euroopaga inimeste eneste vähest hoolivust oma tervise suhtes.

___________________________________________

Ettevõte: AS Magnum

Asutatud: 1990

Asukoht: alates 2008 Laagri, Vae 16, www.magnum.ee

Töötajaid: Laagri logistikakeskuses 160, neist 19 Saue vallaelanikku, kogu kontsernis kokku ca 1000, neist üle poole apteekides Eesti ja Lätis

Tegevusvaldkond: ravimite ja mitteravimite hulgi- ja jaemüük, veterinaalkauba ja haigla ning hambaravi tarvikute hulgimüük

Sihtturud: Eesti, Läti, Leedu, Soome