Foto: www.jarva.ee

Sünnipäevapeol astuvad külalistena üles segarühm „Lender" Saaremaalt, segarühm „Vallatud" Pärnumaalt ning naisrühm ja segarühm tantsuseltsist „Kiitsharakad" Raplamaalt. Saab näha meeleolukat tantsuprogrammi „Vallatsi" esituses. Üles astuvad maakonna tantsurühmad. Peokülalisi simmanimuusikaga kostitavad Margus Põldsepp ja Sulev Salm

Sargvere segarühm tuli kokku 1996.a. sügisel. Esimene ülesastumine oli 1997.a. jaanitulel. Esineti M. Orava tantsuga "Kõljala lugu".

Rühm on osalenud igal aastal maakonna laulu-ja tantsupidudel. Toredaks tavaks on kujunenud sõprussuhted kolme rühma vahel: Vana-Vigala tantsuselts "Kiitsharakad", Jõõpre segarühm "Vallatud" ja meie. Läbi aastate on kordamööda üksteisel külas käidud ning koos korraldatud stiilseid pidusid (XX saj.algus, kantri jne.). Samuti on korraldatud ühiseid õppepäevi, kus tuntumad tantsuõpetajad on olnud Ilma Adamson, Ülle Ferschel, Maido Saar, Henn Tiivel ja Ülo Luht.

Tihedad sõprussidemed on olnud ka Saaremaa Taritu segarahvatantsurühmaga. Üksteisel on mitmeid kordi külas käidud. Unustamatu oli osavõtt 2000.a. Taritu laulupäevast ja "Õlletoobrist". Vastutasuks korraldasime meiegi neile Sargveres peo "Saarlaste moodi".

Rühm on suviti oma esinemiste poolest aktiivne olnud. Esinetud on paljudel peoõhtutel, külapäevadel jne.

Rühma tähtsündmused aastate lõikes:

1998.aastal ühines Sargvere segarühm Koigi segarühmaga. Täname Tiina Ruubelit, kes on kauaaegne Koigi segarühma juhendaja ja aitas kogenud tantsujuhina väga palju ka ühisrühma. Rühmas oli 10 tantsupaari.

1999.aasta 20. novembril toimus maakondlik võistutantsimine, mille tarvis iga rühm tegi etteantud muusikale oma tantsu. Sargvere rühma tants tunnistati parimaks. Võidutasuks saadi kõikide rühmade osavõtutasud, kokku 1600 krooni. Selle rahaga otsustati teha pidu, kuhu kutsuti kõik võistlusel osalenud rühmad. Sellest kujunes tähelepanuväärne sündmus, sest rühmale pandi ka nimi "Vallatsi". Vallatsi nime kannab rühm seetõttu, et tantsijad käivad koos mitmest vallast (Paide, Koigi, Kareda, Imavere) ning ka muidu vallatud on.

2000.aastal oli rühm palutud esinema maavanema vabariigi aastapäeva vastuvõtule Paide Kultuurikeskusesse.

28. aprill 2001.aastal osales rühm Maido Saare tantsude festivalil, kus esineti edukalt, ning rühm sai väärt kogemuse.

2002.aasta tähtsündmus oli osalemine ülemaailmsetel liivlaste kokkutulekul Liivimaal. Sõit Lätti oli rühmale esimeseks välisreisiks. Reisikaaslasteks olid Koeru naisrühm ja segarühm

2003.aasta jaaniõhtul püstitas rühm esinemiste rekordi. Ühe õhtu jooksul astuti üles 20 minutilise programmiga 6. peol. Alustasime Paide Keskväljakul, seejärel Päinurmes, Väike Karedal, Sõrandus, Vaol ja lõpetasime Vana-Veski Puhkekeskuse jaanitulel.

Segarühm "Vallatsi" on osalenud kolmel üle-eestilisel tantsupeol, aastatel 1999, 2004 ja 2009

2005.aastal osaleti Bulgaaris, Primorskis toimuval ülemaailmsel rahvatantsufestivalil 22.juunist - 3.juulini. Seekord taas koos Koeru rühmadega.

2006.aastal tähistas rühm 10. tegevusaastat. Sünnipäeva tähistati tantsulise etendusega ning külas olid kõik maakonna segarühmad.

2007. aastal osales rühm rahvusvahelisel folkloorifestivalil Portugalis.

Samal aastal jätkus rühmal julgust osaleda vabariiklikul uute tantsude konkursil Salme Kultuurikeskuses. Rühm jäi züriile silma ning omistati eripreemia „Tantsulusti eest" ning sellega kaasnes ka rahaline tunnustus.

Sama aasta detsembris korraldas Vallatsi maakonna rühmadele uute tantsude konkursi.

Konkurss õnnestus suurepäraselt ning parimad tantsud tulid esitamisele 2008.aasta maakonna tantsupeol. Rühm tundis uhkust oma algatuse üle.

2008.aastal oli taas Vallatsi käes kord korraldada „Kolme kandi tantsupäeva". Seekord osalesid rühmad koos „Järva Jõulufolgil" Paide keskväljakul ning peale seda toimus koosviibimine koos tantsude ja lauludega Paide Kultuurikeskuse kohvikus.

2009. aastal läbis rühm tiheda sõela Üldtantsupeol „Ühes Hingamine" osalemiseks.

2010. aasta eesmärgiks oli osaleda MEESTE tantsupeol Rakveres.

2011.aastal saab VALLATSI 15.aastaseks

14.jaanuaril 2012 plaanime seda tähtpäeva koos kõigi sõpradega (sõprusrühmad, toetajad jne.) tähistada.

Rühma on juhendanud: Tiina Ruubel, Ülle Müller,

VALLATSI liikmed 2011-2012.a.

1. Raivo Porr, Heli Mänd
2. Kalmer Anton, Malle Nööp
3. Kaur Kaju, Siiri Siimenson
4. Tõnu Truska, Pille Siilak
5. Tarmo Müller, Saima Kams
6. Reiko Kleius, Margit Timofejeva
7. Enar Nilp, Ingela Raadik
8. Alo Aasma, Piret Virkoja
9. Aivo Nugis, Heilika Nugis
10. Sven Ruugla, Heleri Müller