, Foto: Ester Vaitmaa

Austatud valla rahvas, otse vastupidi - just seepärast volikogu nimetatud otsuse vastu võttiski.

Eelmise, 2011. aasta, septembrist olid läbirääkimised ummikusse jooksnud. Nursipalu mittekajastamine võib viia selleni, et Kaitseministeerium seda ei kooskõlasta ja Võru Maavalitsuses üldplaneering ei läbi järelvalvet sellisel kujul. Sel juhul võib üldplaneeringu menetlemine minna üle teisele tasandile. Üldplaneeringu protsessi hakkab korraldama maavalitsus, väheneda võib valla osa protsessi mõjutamisel.

Tänaseks on vallavalitsuse moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad nii Sänna ja Nursi küla kui ka vallavalitsuse ja volikogu esindajad, läbirääkimiste lähteandmed kokku pannud. Pärast andmete korrigeerimist planeerija poolt algavad läbirääkimised koos asjassepuutuvate ametkondadega.

Selgituseks veel järgnev: volikogus oli hääletusel kaks otsuse eelnõu - Nursipalu teema, kas menetleda eraldi planeeringuga või üldplaneeringu kaudu. Mõlema eelnõu eesmärk oli harjutusväljaku väljaehitamiseks paremate lahenduste leidmine. Volikogu enamus otsustas, et nii me saavutame valla rahvale parema tulemuse.

Praegune situatsioon on loonud eeldused selle saavutamiseks ning me teeme selle nimel kõik.