Satserinna 7-kl. Kooli fotoringi ülesvõte. Õpilased tööl sovhoosi kaalikapõllul Saatse külas. Fotografeeritud 1959. aastal. Fotograaf teadmata. Üleandja: Viktor Veeber Erakogu

Värskas, Saatses ja Obinitsas asuvatele muuseumidele võib saata oma kodustest fotokogudest pärit töötegijate fotosid nii suurtest kui  väikestest, naistest kui  meestest, toimetamas põllul või metsas, koolis või kohvikus. Saata võib fotosid, mis tehtud nii aastakümneid tagasi kui ka pildistatud tänasel päeval. Oodatud on nii must-valged kui värvilised pildid, saadetuna nii fotopaberil kui ka digitaalsena interneti vahendusel. Kui on soov jätta foto alles perekonnaalbumisse, siis on muuseumides võimalik ka fotode digiteerimine. Ainsaks eeltingimuseks on, et fotod peaksid olema Setomaaga seotud.

Kogumisaktsiooni eesmärk on suurendada igapäevase töötegemisega seotud fotode osakaalu Setomaa muuseumide kogudes.

„Setomaal on alati palju tööd tehtud ning  elatis pole kergelt kätte tulnud, nii ka tänasel päeval.  Seetõttu soovime selle kogumisaktsiooniga eelkõige väärtustada tööinimest ning töö tegemist"  võtab kogumisaktsiooni idee kokku Seto Talumuuseumi varahoidja Tiiu Kunst.

Saadetavate fotode  väärtust tõstab veelgi, kui saatja kontaktandmetele lisatakse foto tegemise aeg ning fotograaf, kirjeldatakse fotol olevaid isikuid ning tehtavat tööd või seondub  fotoga mõni konkreetne lugu.

Huvitavamatele fotodele  on auhinnad. Setomaa muuseumide fotode kogumisaktsioon kestab 2013. aasta lõpuni.  Järgmisel aastal valmib kogutu põhjal näitus.
Foto: Obinitsa Muuseum