Foto: MARI LUUD

Ettevõtete arv ja ettevõtlusaktiivus on Setomaa valdades kasvanud. Kui 2008.a oli Setomaal 1000 elaniku kohta 55 ettevõtet, siis 2015. aasta vastav näitaja 94. Kõige suurem ettevõtlusaktiivsuse kasv on olnud Misso vallas. Kui kogu Eestis on sel ajaperioodil olnud ettevõtlusaktiivsuse kasv 1,5 kord, siis Setomaal 1,7 korda.

Setomaa brutotulu saajate sissetulekud on 2000. aastatel kasvanud hoogsalt ja kiiremini Kui Põlva ja Võru maakondade keskmised näitajad. Setomaa majanduses on märgata pidevat aktiivsuse tõusu.

Uuringus analüüsiti ka muid Setomaad puudutavaid Statistikaameti andmeid.

Andmed näitavad, et alates 2012. aastast on Setomaa rahvaarvu vähenemine peatunud. Tööealiste elanike arv ei ole samuti vähenenud, pigem on näha kerget kasvutendentsi.

Loe edasi portaalist Kaguvald.