*klientide arv 20.09.-31.12.2000 ** klientide arv 01.01.-20.09.2010 Eestielu

Käesolev sügis on Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee keskuse jaoks juba kümnes, sest tegutsetud on alates 20. septembrist 2000. Meie keskuse sihtgrupiks on need lapsed, noored, kes on vanuses 10-17. aastat ning on tõsised alkoholi või narkootikumide tarbijad. Kindlasti sõna „tõsine“ on mitmetähenduslik, sest nagu me kõik teame, on inimorganism igal inimesel erinev ja seega ka vastuvõtuvõime ning uimastist sõltuvusse sattumine erinev. Seega ei maksa arvata, et uimastid oleks nagu „nõrgemad“ või „tugevamad“ või „vähemohutumad“.

Igal aastal satub sadakond last Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee keskusesse, sest on sattunud pahuksisse alkoholi või narkootikumidega. Nagu järgnevast tabelist näha, on keskuses kümne aasta jooksul viibinud 666 last ja kui arvestada lisaks ka korduvalt keskusesse sattunud lapsed, siis saame selleks arvuks 760 last. Tabeli viimane lahter näitab ka keskuses olnud kohtade arvu aastate lõikes. Samuti on näha, et eestikeelsete laste osakaal on 32% ja venekeelsete klientide arv on 68% kogu klientide arvust. Samas näeme ka korduvate klientide arve võrreldes, et kui eestikeelse korduvate ehk uuesti meie keskusesse sattunud laste arv on ca 9% klientide koguarvust, siis korduvate venekeelsete laste näitaja on ca 17%.

Tallinna Laste Turvakeskus on Tallinna linnavalitsuse hallatav hoolekandeasutus, mis on spetsialiseerunud sõltuvusprobleemidega laste aitamisele. Turvakeskuse Nõmme tee keskuses on 48 kohta, millest kaks 12-kohalist osakonda on tüdrukutele ja kaks 12-kohalist osakonda on poistele. Keskuses elab laps 10-12 kuud ning tagatakse nii eesti- kui ka venekeelse lapse koolikohustuse täitmine. Laste vanus on 10 kuni 17 eluaastat ning lastel aidatakse erinevate sekkumismeetoditega üle saada sõltuvusest kas alkoholist ja/või narkootikumidest. Käesoleval sügisel on taas suurenenud laste arv, kes süstivad heroiini, tarbivad erinevaid narkootikume ning on väga keerulise perekondliku taustaga. Samuti on suurenenud laste arv, kellel on korduvad õigusrikkumised ning kuna meetmeid nende ohjamiseks nii meil kui politseil napib, on neil tekkinud k a r i s t ama t u s e , kuid ka ükskõiksuse tunne.

Eelmisel – 2009. aastal sai Turvakeskuse 40-kohalisest Nõmme tee keskusest abi 93 last, kellest 47 olid tüdrukud ja 46 poisid, pea pooled lastest olid eestikeelsed (46), pooled venekeelsed (47). Alkoholisõltuvusega oli 67 last ja narkosõltuvusega 26 last ning enamus lastest (60) jäid vanusegruppi 15-17.aastat. Enim lapsi oli Mustamäe linnaosast (23), Põhja-Tallinn (21), Lasnamäe (21), Kristiine (11), Kesklinn (8), Nõmme (6), Haabersti (3), Pirita – (0).

Kindlasti on oluline see, et iga lapsevanem jälgiks igapäevaselt, millega ta laps tegeleb, kellega suhtleb ning mingite muutuste, kahtluste tekkimisel lapse käitumise osas tuleb otsida abi kooli vastavate spetsialistide või linnaosa lastekaitsetöötaja käest, kes omakorda oskab abivajavat last ja pere aidata ning ka meie keskuse poole võib otse pöörduda: www.lasteturva.ee, erki@lasteturva.ee.