6PS27APR06B36.jpg Foto: Priit Simson

Hea lugeja, jaga siin soovitusi, kuhu peaks iga õige eestlane kindlasti oma eluaja jooksul jõudma. Võid soovitada maakonda, valda, vaatamisväärsust, muuseumit ja palju muud.

Pane oma soovitus kirja kommentaariumisse.