See pealiskiht, mida üks Ragn-Sellsi papi ja paberi konteiner 9. veebruaril sisaldas, on puhas olmeprügi Fotod: Ragn-Sells

Papp ja paber on taaskasutatav materjal, mida on võimalik ümber töödelda, ja sellel kui toorainel on oma hind.

Tootjad on taaskasutatavast toorainest huvitatud, sest tunduvalt kallim alternatiiv on hakata paberit tootma puidust. Teisisõnu - kui Ragn-Sells paberi kokku kogub, sorteerib ja pakendab, on seda võimalik maailmaturul müüa.

„Olmeprügil aga ei ole mingit väärtust ja selle käitlemine on väga kallis. Isegi kui olmeprügist saadakse keeruka käitluse ja tehnoloogia abil jäätmekütus, siis ka sellel kütusel puudub n-ö positiivne turuhind,“ selgitab Ragn-Sellsi turundusjuht Rainer Pesti.

„Jäätmekäitleja jaoks puudub olmeprügi ja taaskasutatavate jäätmeliikide kokkuvalamisel igasugune majanduslik põhjendus. Vanapaberi olmeprügisse kallamine on sama, kui koguda vanametalli ja viia see siis lihtsalt prügimäele,“ lisab Pesti.

Miks ikkagi üks auto võtab peale nii olmeprügi kui paberi?

Inimesed märkavad aeg-ajalt, et üks ja sama prügiauto tühjendab nii olmeprügi kui ka papi ja paberi konteineri.

„Jah, seda tõesti juhtub, aga mida inimesed ei tea, on see, et sinna paberi ja papi konteinerisse on visatud jäätmeid, mida seal olla ei tohiks. Näiteks pole harvad juhud, mil leiame papi ja paberi konteinerist tavalist olmeprügi, biojäätmeid või koguni ehitusprahti,“ selgitab Pesti.
Selleks, et vältida juba prügiautos oleva puhta paberi rikkumist, ei tühjenda paberiveokid paberikonteinereid, kus on muu prügi sees.

Autojuht annab sellest teada logistikule, kes edastab info olmeprügi auto juhile, kes seejärel tühjendab nii olmeprügi kui ka paberi konteineri.
Ragn-Sells palub paberikonteinerisse panna ainult kuiva ning puhast paberit ja pappi ning jagada infot majanaabritega.
Jäätmete sorteerimise juhendid leiate Ragn-Sellsi kodulehelt
www.ragnsells.ee/sorteerimine.