Laadalised kaupa pakkumas ja kaemas. Foto: Lohkva Lasteaed Kodu Uudised

Septembrikuu on laste liikluskasvatuses üks olulisemaid kuid aastas, sest suve jooksul meelest läinu on vaja taas meelde tuletada, et ohutult liiklussaginas hakkama saada. Lohkvalaste liiklusnädal toimus 17.09 - 21.09. Selle nädala korraldas Sipsikute rühm. Kõik rühmad käisid külas Tartu Päästeametis. Lapsed said tutvuda päästeauto ja selle va­rustusega. Vaatasime, kui ruttu saab tuletõrjuja riidesse ja mis kuulub tema varustusse. Nägime ka ruume, kus pääst­jad on siis, kui keegi päästmist ei vaja. Ruumid asusid teisel korrusel. Et sealt kiirelt alla jõuda kasutavad päästjad välja­kutsehäire korral trepi asemel hoopis toru. Toru mööda alla libisedes jõuavad nad kohe oma autode juurde, seal ruttu riidesse ja abivajajatele appi.

Liiklustõdesid käisid sellel aastal meie lasteaias selgitamas, õpetamas Lõuna Prefektuuri Tartumaa piirkonna politseiko­missar Argo Lääts ja noorsoopolitseinik Sirli Näkk. Lapsed nägid ja said katsuda politseinike töövahendeid, kuulati selgitusi miks ja kuidas neid kasutatakse. Liiklusmängudes pandi proovile laste tähelepanu ja mälu. Parimad küsimus­tele vastajad said kingitusi ja kõigil sai suu magusaks väike­se kommiga.

Kuna sellel õppeaastal on meie prioriteediks õuesõpe, kor­raldasime liiklusteemalise õppepäeva lasteaia tagaõues. Välja tõime kõikvõimalikud liiklusõppe vahendid, mida on lasteaias hulgaliselt tänu 2011 aastal Maanteeameti rahasta­misel läbi viidud liiklusprojektile. Lapsed sõitsid tõukera­tastega slaalomit ja mängisid erinevaid õppemänge. Jätku­valt valmistab lastele palju elevust nn „munakatse", mille läbimisel saab selgeks kui oluline on rattaga sõitmisel kiivri kandmine.

Rühmades joonistati, kleebiti, vooliti ja meisterdati hoolega liiklusega seotud teemadel. Nendest töödest panime kokku vahva näituse, millega lõpetasime oma liiklusnädala.

Täname meeldiva koostöö eest Argo Läätse, Sirli Näkki ja Jaano Maaski.

Ja mida kõike annab aiasaadustest meisterdada! Foto: Lohkva Lasteaed
Kodu Uudised

Mihklipäevaks on saagid salves.

Otsustasime, et talvevarude ülevaatamiseks ja teistega ja­gamiseks on parim viis korraldada lasteaias avatud uste päev ja mihklilaat. Ühel ilusal sügisõhtul, 27. septembril, olid lasteaia uksed tavapärasest kauem lahti. Sai teoks meie lasteaia esimene laat ja teine avatud uste päev kohalikule kogukonnale. Söögisaalis oli avatud kohvik, kus pakuti teed ja morssi ning laste, lastevanemate ja köögirahva poolt val­mistatud saiakesi, pirukaid nii kohapeal mekkimiseks kui kaasa ostmiseks. Sabatähtede rühma pisikesed pagarid olid küpsetanud hommikupoolikul kokku tervelt 96 erinevate marjadega muffinit. Teise korruse saalis toimus mihklilaat ja laste-lastevanemate poolt kodus sügisandidest valmis­tatud meisterduste näitus. Laadal oli igal rühmal oma „laa­daboks", kus pakutav kaup oli kirev ja mitmekesine: laste valmistatud kunsti- ja käsitööd; lastevanemate ja lasteaia töötajate poolt kodus valmistatud käsitööd, maiustused ja hoidised.

Külalisi oli küll vähem kui eelmisel avatud uste päeval aga nemadki said meie laadamelust osa.

Lapsevanemad, külalised ja korraldajad olid ühte meelt: meie mihklilaat läks igati korda ning laadaõhtuid võiks toi­muda rohkem. Nii olemegi otsustanud, et jõululaat toimub meie lasteaias 12. detsembril 2012.

Täname lapsevanemaid, kes tõid oma rühmale laadakaupa aga ka neid, kes aitasid meil pakutava kauba realiseerida. Samuti suured tänud Kristi Veeberile kes koos AS Giga ikka ja alati meie tegemisi on toetamas.

Oktoobrikuuks on vili salves ja erilise au sisse tõstetakse leib. Lohkva Lasteaia leivanädal „Maitsev leib" sai Nublude rühma organiseerimisel teoks 15.- 19. oktoobril. Leivanäda­la avasime filmipäevaga, kus kõik rühmad vaatasid lasteaia saalis õppefilme leiva valmistamisest ja pagari tööst. Tei­ sipäeval voolisid rühmad erinevatest voolimismaterjalidest pagaritooteid. Valminud „küpsetistest" panime reedel las­teaia fuajeesse üles näituse, et ka lapsevanemad ja lasteaia külalised saaksid laste poolt valmistatud kokandusmeistrite­ostega tutvuda. Ühe õige, maitsva leiva küpsetamine on pikk protsess. Seetõttu oli vaja lausa kahte päeva, et leivategu rühmades õnnestuks. Kolmapäeval valmistati ette juuretise segu ning jäeti ööseks seisma. Neljapäeval segati leivataigen kokku, pandi kerkima ning seejärel juba ahju. Laste lõunaui­nakust ülesärkamise ajaks oligi leib valmis, maja värske leiva lõhna täis. Iga laps sai ühe leivakakukese õhtul koju kaasa. Neljapäeval külastas meie lasteaeda „Mõisapreili pagar", kel­lega koos said lapsed valmistada kringlit, mis õhtuoote ajal magustoiduks ära söödi. Reedel toimus lasteaia saalis üle­lasteaialine leivamaitsmine, milleks nii lapsevanemad kui ka õpetajad leiba küpsetasid. Leibasid oli väga palju ja väga erinevaid sorte, näiteks peedi-šokolaadi, jõhvika, pähkli-ro­sina, peki, mandli, suitsuvorsti ning ka tavaline peenleib. Eks armastus käi ikka kõhu kaudu - vast seetõttu räägivad­ki lapsed leivamaitsmispäevast veel mitu nädalat hiljemgi. Täname tublisid leivaküpsetajaid!

Argo Lääts Narulindudele liiklustõdesid selgitamas. Foto: Lohkva Lasteaed
Kodu Uudised

Ja ongi märkamatult kätte jõudnud november - hingede­kuu. Soovime kõigile rahu südamesse -hooligem nendest kes meie kõrval aga ka nendest kes lahkunud!