Toila Valla Leht

Tänase seisuga on lapsi kokku 61 ja tulemas veel 3. Esimesed töökoosolekud on peetud ja lastevanematega on õppe- ja ühistööplaanid läbi arutatud ning kokkulepped saavutatud. Tänan veelkord Lisanni ema ja isa, Marta ema, Angela ja Hendriku ema, Johani ema ja Marii ema ja õde koos sõpradega ning Kallet, kes töötajatel õpetajate päeva väljasõidule võimaldasid minna. Lastevanemate hoolekogu on tundnud huvi hoone remondivõimaluste vastu 2013. aasta eelarve projekti valguses ja on välja töötamas oma tööplaani. Lapsevanemad on üldkoosoleku raames saanud teadmisi erinevustest poiste ja tüdrukute kasvamisel.

Naksitrallidel on palju tegemisi.

Sügispäevad aina lühenevad ja valget aega jääb napimaks. Lasteaiaelu on aga värvikas igal päeval nagu sügiskirjud lehed puudel.

Septembrikuus olid lapsed tutvunud erinevate voolimismassidega ja 5-7 aastased said käia Aseri savikarjääris. Seetõttu vooliti palju ja oktoobri alguses Voka raamatukogus toimunud ajaloopäevale saime viia Voka asula maketi, mis laste silma ja käe järgi tehtud. Õpetajate päeva hommikul aga kinkisid töötajad taas lastele etenduse Mõmmi ja Aabitsa ainetel, et näidata, kuidas karuperes õpetamine ja tarkuse nõutamine käib. 

Oktoobrikuu tegemised on muutunud pisut tubasemaks. Leivanädala raames on lastel olnud võimalus vanemõpetaja Mareti leiva tegemises osaleda kas vaadates, nuusutades või ise taignat sõtkudes ja maitsestades. Lähtuvalt vanusest tehti rühmades ka lihtsaid kakkusid või karaskit. 

Salatinädala ühel hommikul käis peakokk Diana korviga, kus kaunid värvilised köögiviljad sees, külas kõikides rühmades. Kaasas olid tal lõikelauad ja sakinoad. Lapsed said koka poolt kaasatoodut tükeldada, maitsta ja kaaslasi kostitada. Teisel päeval tehti lõunasalat endile ise rühmatoas valmis. Nii kinnistus aiaviljade tundmine. Kodumaist puu- ja köögivilja saame sellest sügisest ka Euroopa Liidu poolt rahastatud „Koolipuuvilja" programmi kaudu. Seda kindlasti ka tänu hoolekogude aktiivsusele, kuiallkirjaga toetati tervist edendavate lasteaedade taotlust laiendada koolipuuvilja toetust ka lasteasutustele.

Toila Valla Leht

Elamuse ja kogemuse pakkus töötajaile „ühemehe" Ivar Leti etendus saalis, mille käigus olenemata elulisest teemast ja laste vanusest olid vaatajad näitlejal kogu aeg „peos" kas hiirvaikselt kuulates või vahetult kaasa rääkides.

Kui septembris käisime koos Naerumere lastega Sillamäe Päästekomandos, siis nüüd on meile liikluspolitsei tulemas, et rääkida helkuri tähtsusest. Saab ainult heameelt tunda, et järjekordselt on Ia Tuisk koos abilisega laste hambaid kontrollimas. On üsna tähtis, et esmane kontakt hambaarstiga ja õpetused suuhügieenist, toimuvad lapse jaoks turvalises rühmatoas ja teiste lastega koos. Ujumisõpetus 5-7 aastastele jätkub Sillamäe lasteaias seekord uue treeneri juhendamisel. Muusika- ja liikumisõpetaja Tiina on juba alustanud tantsuringi tegevusega, et Rakveres toimuval mudilaste tantsupeol meie osalejatel ikka oskusi piisavalt oleks.

Toila Valla Leht

Naksitrallid said pärjatud.

Voka Lasteaed Naksitrallid, nagu kuulutati 18. oktoobril Jõhvis kontserdimajas toimunud Haridusfestivalil, on üks kolmest maailma esimesest lasteaiast, kes pärjati „Ettevõtlik lasteaed" tiitliga.

Tiitliga kaasnesid kingitustena „Ettevõtlik lasteaed" lipp ja nimetahvel. Üleandmine toimus ülipidulikus gala- õhkkonnas, mille käigus tekkinud meeleolukad apsud õnneks pisut pinget maha aitasid võtta. Tagasivaateks kasutan praegugi festivalil tänukõnes öeldut: „See ettevõtlikkuse rada käimine on lasteaia jaoks teel olemine, mida nii mõnikordki võis ilmestada fraasiga"nagu AHH ja OHH matkal...".

Kuid tiitli saamine tähendab, et täna oleme reel! Rõõmsana olles saab hüüda AHHAA! IVEK-ile ning „Ettevõtlik kool" projektimeeskonnale, kes meid sütitasid. Tänud algatuse, huvi äratamise, harimise, abistamise ja veelkord abistamise eest. OHHOO! Kui tead, mida tahad, siis on üllatavalt meeldiv, et ikka ja alati on keegi, kes on lasteaialastega nõus koostööd tegema. Tänud! EHHEE ja IHHII! Nõnda saame me täna rõõmsana hüüda härrastele Tiitudele ja Toila Vallavalitsusele. Aitäh Tiit Salvan, et meid teele saatsid ja 2008. aastal stardikapitaliga toetasid ja aitäh Tiit Kuusmik, kes meie tegemisi täna hoolega jälgid ja teelistele lehvitad. JUHHUU! hõikame me lasteaia meeskonnaga, kel täna ettevõtlikkuse säde silmis ja südames või kel pisuke äratundmisrõõm alles tekkimas.

Jõudsime esimeste hulgas esitada ettevõtliku õppe standardi hindamiskriteeriumite alusel koostatud enesehinnangu ja meie tulemused vastasid baastasemele. Arvame, et oleme tunnustust väärt, sest loome üha rohkem lastele võimalusi oma arvamuse, hinnangu sõnastamiseks ja toetame lapsi nende ideede eluviimisel.

Käesoleva õppeaasta teema on „Mängides targaks", seetõttu loome esmaste teadmiste, kogemuste saamiseks vahetuid kokkupuuteid päris eluga. Mängudes laps aga kinnistab saadud teadmised. Kui asula maketi koostamisel igaühel ei õnnestunud oma kodumaja teha, siis vabal ajal voolitud kodumajad, kuudid, kuurid olid „õppevahendiks" suuruste võrdlemisel, kirjeldamisel ning nende otstarbest jutustamisel. Teise näitena ühe terase lapse poolt taasavastatud Muhvi kirjakast üldkoridoris oli tõukeks sellele, et tänaseks kogu rühm voldib vabalt ümbrikuid, joonistab, mõni sõnastab lauseid kirjaks, teine teeb ponnistusi oma nime kirjutamisega. Muhv on vastutasuks käinud oma koera saamislugu pajatamas. Õpetajal on aga plaanis Muhvi kaasabil veel mõnigi oskus kõigile lastele selgeks teha.

Ka võimalike koostööpartnerite leidmine ja kaasamine on meie õppetegevuses tähtis. Siinkohal julgustan lapsevanemaid mitte alahindama enda rolli olla kaasatud lasteaia õppetegevusse. Näiteks võimaluse korral tutvustada lastele seda, mida tähendab teie jaoks töökoht või hobi, mis teid köidab. Või näiteks tänu lastele ja lastevanematele, vilistlastele ning töötajatele on Muhvi auto fondis juba 720 eurot! See on ühine panus! Ettevõtliku õppe kontekstis on lisaressursside teenimine ehk raha ka oluline, kuid mitte tähtsaim.

Haridusfestivalile esitasid seekord oma õppevahendid ja lõimitud õppetegevuse idee neli meie õpetajat: Helle, Berit, Maret ja Jaana. Haridusfestivalil lasteaiaõpetajate töötoas tutvustasime lasteaia ettevõtlikke tegevusi filmi abil. Aitäh Bruno Uustalile, kes meie 2011-2012. aasta tegevused Urve ja Beriti pildis, Külli filmilõikudes, Julie tekstis ja Tiina muusikas ühte filmi liitis.

Naksitrallid plaane pidamas.

Naksitrallid ootavad kõiki Jõuluootuse meisterdamise töötubadesse I advendil ehk 2. detsembril. Tundub varavõitu? Tänase lehe ilmumisest jääb vaid üks kuu ja tegijatele möödub see kiirelt! Jälgige reklaami!

Rõõmsa kohtumiseni!