sööb autos Foto: Martina Niin

Nimelt võitis Undi talu vallavalitsuse korraldatud riigihanke ja nii saavadki vallas ligi 40 teed novembri alguseks kokku 8200 kantmeetrit looduslikku kruusa lisaks. Vallateede tegelik tänane kruusavajadus on oluliselt suurem: vallavalitsuse esitatud volikogu otsuse eelnõus oli ette nähtud vedada teedele sellel aastal 11 000 kantmeetrit kruusa.

Peale kruusaveo saavad tolmuvaba teekatte sellel aastal kalmistu parkla ja tee sinna ning rekonstrueeritakse osaliselt Linsi-Viidiku tee ning Mustla alevikus Põik tänav. Linsi- Viidiku tee seisukord on halvenenud seoses OÜ Foodtrade tootmise jõulise laienemisega.

Piirkonnas elavate inimeste koduteel kaevatakse välja sobimatu pinnas ning veetakse asemele korralik kruus. Nende tööde hanke võitis AS Kagu Teed. Sel sügisel vedas OÜ Foodtrade oma kuludega eraisikutele kuuluvale sissesõidutee osale kruusa, et tee oleks läbitav ja ei takistaks igapäevast tööd. Tänaseks on selle teelõigu omanikega saavutatud kokkulepe ja antud teelõik läheb üle valla omandusse ning vald rekonstrueerib selle teeosa. Loetletud teetööde tegemiseks otsustas vallavolikogu võtta laenu.

Koos Mustla-Soe kergliiklustee kaasfinantseerimisega kulutab vald teede remondiks ja ehitamiseks sellel aastal kokku 328 600 eurot laenuraha, kusjuures varem vald teede ehitamiseks laenu võtnud ei ole. Kui siia lisada veel EASi toetus kergliiklusteele ning valla enda eelarve vahendid teede hoolduse ja remondi jaoks, on 2013. aastal teede valdkonna kogueelarve muljetavaldav: 830 760 eurot. Lisaks sellele on suve jooksul ehitatud 12 uut teetruupi, seda siis vallaeelarve vahendite arvelt.

Sellises mahus teetöid oleks vallas vaja teha vähemalt viis aastat, siis oleks võimalik höövlil anda teele vajalikku profiil ning kevadine teede lagunemine ei häiriks inimeste igapäevaelu.

Rekonstrueeritud vee- ja kanalisatsioonisüsteemid tiheasustustes annavad võimaluse korda teha ja ära pinnata külade peatänavad, need on juba lähiaastate teetööde objektid.