Foto: Andres Putting

Mäeltsemehe sõnul tuleb muuta kiiresti siseriiklikke õigusakte, et kohalikele omavalitsustele eraldatud rahaliste vahendite proportsioon oleks suurem ning vastaks Eesti Vabariigi põhiseaduses ja siseriiklikus õiguses omavalitsustele määratud kohustustele.

"Eesmärk peaks olema kohalikku eelarvesse laekuva maksutulu tõstmine, mis tagaks kohalikule omavalitsusele suurema majandusautonoomia,"rõhutas Mäeltsemees.

"Riigikogu ja Vabariigi Valitsus on kahetsusväärselt hoopis kaugenenud CLRAE soovitusest," tõdes Mäeltsemees. "Vabariigi President tõdes Riigikogu 2011. aasta sügishooaja avaistungil, et valitsuse ettepanekul ja parlamendi heakskiidul on linnade ja valdade tulusid järjekindlalt vähendatud."

Omavalitsusliitude Koostöökogu on teinud ettepaneku, et 2013. aastast rakendataks ka Eestis kohalikku üksikisiku tulumaksu. "Sellisel juhul tunnetaks iga valla- või linnaelanik läbi tulumaksu oma seost kohaliku omavalitsuse teenustega, ent Eestis on ainus otseside kohaliku omavalitsuse üksuse ja seal tegutsevate inimeste vahel maamaks, mis alates 1996. aastast laekub 100%-liselt kohalikku eelarvesse," tõdes Mäeltsemees.

Maamaksu kaotamine kodualuselt maalt, mille Riigikogu seadustas 16. juunil 2011, on otsene sekkumine kohaliku omavalitsuse oma maksutulude baasi, leiab Mäeltsemees ning viitab, et samas on Isamaa ja Res Publica Liidu ning Eestimaa Reformierakonna valitsusliidu programmis märgitud, et kohaliku halduse tänapäevastamisel peab Valitsusliit oluliseks suurendada omavalitsustele iseseisvat tulubaasi ning regionaalset tasakaalustatust.

Mäeltsemees meenutas, et omavalitsusliidud on juba 1990. aastate teisest poolest pidanud vajalikuks üksikisiku tulumaksu jagamist kaheks - riigi ja kohaliku omavalitsuse tulumaksuks, kusjuures viimase puhul peaks valla- või linnavolikogul olema õigus teatud piires maksumäära langetada või tõsta. Samuti ei ole alustatud kohalike omavalitsustega laiaulatuslikke konsultatsioone finantsreformi teemadel.

Majanduskriisist mõjutatud valdu ja linnu Mäeltsemehe sõnul teatud määral küll toetatakse, kuid CLRAE soovitatud toetusfondi, mis tagaks hädasolevatele valdadele-linnadele jätkuva võimelisuse pakkuda teatud sotsiaalteenuseid, ei ole moodustatud.