Näitleja Liina Olmaru ja Nõmme Ristija Johannese õigeusu kiriku koor heategevuskontserdil Püha Johannese Kooli toetuseks, mis toimus eelmise aasta 11. novembril Nõmme Lunastaja kirikus. Foto: Maris Kilmi Nõmme Sõnumid

Avame Püha Johannese Kooli 2013. aasta septembris kahe esimese klassiga ning kasvame lennu kaupa täiemahuliseks kaheteistkümne aasta jooksul. Kooli meeskond tegeleb aktiivselt koolile oma maja otsimisega Nõmmel, et jääda koguduseelust jõudu ammutava, kuid samal kõigile soovijaile avatud kooliga kodukiriku lähistele, samasse linnaossa. Nõmme oma rahu ja rohelusega on laste arenguks turvaline koht, uus kool on avatud nii Nõmme lastele kui ka lastele mujalt.

Esimestel aastatel alustab kool rendipinnal, otsides samal ajal võimalusi päris oma maja ostuks ja remondiks. Kooli näol on tegemist kodanikualgatusega ja siiani on töö toimunud vabatahtlikkuse alusel, kooli käivitamiskulude katteks oleme algatanud korjanduse.

Senised kogemused näitavad, et Nõmme inimesed tervitavad me algatust heasoovlikkuse ja huviga. Suur tänu selle eest! Loodame leida aina uusi sõpru, kaasalööjaid ning toetajaid.

Pöördume nõmmekate poole eeskätt palvega aidata meil leida koolile sobivat hoonet esimesteks õppeaastateks. Oleme valmis kolima kooli kasvamise rütmis ka õppeaasta kaupa järjest suuremale pinnale. Näiteks esimesel aastal piisab neljakümnele lapsele ja kümmekonnale töötajale umbes saja ruutmeetri suurusest eramajast. Lähem info on leitav meie kodulehelt www.pjk.ee . Pikemas perspektiivis otsime ka päris oma maja, mis on meile vajalik tegutsemiseks täiemahulise gümnaasiumina.

Ootame pakkumisi või soovitusi info@pjk.ee , samasse võib pöörduda ka küsimuste või ettepanekutega.

Miks on Nõmmele vaja veel üht kooli?

Üha enam räägitakse väärtuspõhisest haridusest ja sellest, et kool peaks last käsitlema mitmekülgsemalt, mitte vaid hariduse objektina, kelle arengut hinnatakse üksnes mõõdetavate ja võrreldavate tulemuste abil. Eesti tulemused PISA võrdluses on küll tublid, ent õpilaste rahulolu kooliga suhteliselt madal. Koolide ees seisab ülesanne suurendada koolirõõmu, säilitades samal ajal head õpitulemused. Uue kooli lähtekohaks on eeldus, et stabiilne väärtussüsteem, hea sisekliima koolis, õpilaste ja õpetajate kooli- ja elurõõm loovad tingimused nii heade õpitulemuste saavutamiseks kui ka heaks hakkamasaamiseks täiskasvanuna. Muidugi paneb lapse väärtuskasvatusele ja emotsionaalsele arengule aluse eelkõige kodu. Kool ei saa kodu tegemata tööd enda peale võtta, küll aga saab ta vanemate tehtud jõupingutusi toetada. Uue kooli loomisel lähtume kristlikest väärtushinnangutest, sellega asetub Püha Johannese Kool ühele joonele Vanalinna Hariduskolleegiumi, Püha Miikaeli Kooli ja Toomkooliga.

Püha Johannese Kooli sooja psühhokliima ja õpilaste isikupärast lähtumise taotlus tasakaalustab mitmekülgset õppekava, mis sisaldab alates esimesest klassist kahte võõrkeelt ja eritähelepanu nii muusikale kui matemaatikale.

Kooli personali otsimisel lähtusime eeskätt õpetaja isiksuseomadustest ja nende mõjust lastele.

Uue rõõmsama ja koolistressist prii kooli idee teostamisel toetume uuele riiklikule õppekavale ja kooli kontseptsioonile. Kool ei sünni tühjale kohale, püüame loodavas koolis kasutada ära parima Vanalinna Hariduskolleegiumis ja Rocca al Mare Koolis saavutatust. Mõlema kooliga seovad loodavat kooli tihedad sõprus- ja koostöösidemed. Kooli tulevane direktor ja sihtasutuse juhatuse esinaine Liivika Simmul on üks Rocca al Mare Kooli asutajatest ja töötab praegu Püha Miikaeli Koolis. Püha Johannese Kooli sihtasutuse nõukogu esimees on Ristija Johannese koguduse preester Toomas Hirvoja.