Foto on illustratiivne. Foto: Madis Kallas

Pärast seda, kui mai algul murdus tugeva tuulega Vaimastvere kooli pargis suur puuoks ning maandus kolmeaastasele Milla-Johannale väga lähedale, tõstatasid Vaimastvere küla elanikud küsimuse, kes vastutab pargipuude hoolduse eest. Siis jõudsid muinsuskaitse- ja keskkonnaameti ning vallavalitsuse ametnikud otsusele, et kooli pargis tuleb kümmekond puud maha võtta. Ohtlikud puud langetas paar nädalat hiljem Kuremaa ENVEKO.

Siiski jäi lahtiseks kooli pargi sissesõidu juures kõrguva saarepuu saatus, mille tüvi on pikuti lõhki. Esialgu jäi muinsuskaitseameti vaneminspektor Sille Raidvere arvamusele, et puu peab jääma püsti, kuid lähemal vaatlusel selgus, et saare juured on viga saanud ning puu tuleb langetada. “Kuna puu sai vigastada teetööde käigus, peab selle langetamise eest vastutama maanteeamet,” kõlas toona muinsuskaitseameti vaneminspektori arvamus.

Loe edasi Vooremaast.