Aivar Aigro, Tõnu Aavasalu, Reet Ortus, Lembit Kruuse ja Kristjan Kalda linti lõikamas. Foto: Leili Kuusk Leole
Pidulikul lindilõikamisel rääkis maavanem Lembit Kruuse, et igas kordatehtud tees ja tänavas on peidus regionaalpoliitika. „Regionaalpoliitika selles mõttes, et igal inimesel peaks olema lausa inimõigus head teed kasutada. Iga tee ehitamise või remontimise puhul tuleb pelgalt tee kasutamise intensiivsuse või elanike arvu arvestamise kõrval kindlasti arvestada ka piirkondlikku mõju."

Vallavanem Tõnu Aavasalu tänas tegijaid. Kiitust väärivad kõik osapooled, sest tänu ladusale koostööle sujus kõik tõrgeteta ja tehtu kvaliteediga võib väga rahul olla.

Maanteeameti poolt juhtis Jaama tänava rekonstrueerimistöid Reet Ortus - lääne regiooni ehitusosakonna peaspetsialist. Töid teostasid hanke võitnud ühispakkujad Vooremaa Teed AS ja Tallinna Teede AS. Objekti projektijuht oli Raiki Reiljan ja teetööde objektijuht Tairo Orav. Alltöövõtjana ehitas vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning tänavavalgustuse välja OÜ Suja Ehitus eesotsas projektijuhi Ilmar Kurroga. Omanikujärelevalvetöid teostasid Matti Urma ja Gennadi Požarski aktsiaseltsist Taalri Varahaldus.

Jaama tänava rekonstrueerimistööd kokku läksid maksma 1,2 miljonit eurot, sh vee- ja kanalisatsioonitööd 361 000 eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Suure-Jaani Vallavalitsuse IV etapi tööde projekti Jaama tänava tööde osas 300 tuhande euroga. Jaama tänava uus tänavavalgustus maksis 33 766 eurot.

Lindi lõikasid läbi AS Vooremaa Teed juhatuse esimees Aivar Aigro, vallavanem Tõnu Aavasalu, Maanteeameti lääne regiooni ehitusosakonna peaspetsialist Reet Ortus, maavanem Lembit Kruuse ja Kristjan Kalda Sihtasutusest Keskkonnainvesteeringute Keskus.