Mündid Foto: Sven Arbet

“Viimased aastad on näidanud, et meie kliendid teevad aina enam pangatehingud internetipangas või mobiiltelefoni vahendusel. Ostude tegemisel kasutatakse pangakaarti. Nii külastataksegi pangakontorit järjest harvemini ja eelkõige nõu küsimiseks. Sellest tingituna oleme otsustanud Haapsalu kontori töökorraldust muuta,” seisab teatas.

“Alates 09.06.2014 on Haapsalu kontoris võimalik teha vaid sularahata tehinguid. Sularaha väljavõtuks on Teie käsutuses endiselt kontori ööpäev läbi töötavad pangaautomaadid.”

„Ka meie enim seni kontoreid kasutanud kliendigrupp ehk eakad inimesed eelistavad sularahatehingute tegemiseks järjest enam pangaautomaate," ütles Swedbanki jaepanga juht Ulla Ilisson.

"Kontorist sularaha võtnud 60-aastaste ja vanemate klientide arv on viimase nelja aastaga kahanenud enam kui 2 korda ca 4000 inimeseni kuus. Arvestades, et Eestis on umbkaudu 400 000 vanaduspensionäri, kaustab neist sularaha väljavõtmiseks Swedbanki kontoreid vaid 1%,“ rääkis Ilisson ja märkis ühtlasi, et põhiosa viimaste aastatega juurde tulnud kaardiga maksmist eelistavatest inimestest on samuti lisandunud just eakate sihtrühmas.