Renoveeritud Torma põhikool 2010. aastal. Torma Valla Teataja

Kõige tähtsamaks uudiseks peame, et koolihooned on tänu Euroopa Regionaalarengu Fondile, vallale, ehitajale ja kooli majandusmehele ning vilistlasele Teet Läänele kaunilt renoveeritud.

Kiitus hoolsatele koolitädidele, kes maja tööpäevade lõpus uuteks hommikuteks läikima löövad!

Kindlasti oled oma varastel ringkäikudel kohtunud kooliõues ka nobeda Eha Sepaga, kes hoiab Sinu territooriumi korras. Tore on õppida ja töötada ilusas keskkonnas!

Ilus elu- ja töökeskkond oli ju Sullegi oluline. Miks muidu valisid oma perele koduks maalilise jõekääru Kurgjal? Iga kahe aasta tagant käime vanemate klassidega Sinu tegemisi seal vaatamas. Õpilastele meeldib praegusest talumuuseumist teadmisi ammutada. Muuseumi giidid osalevad ka meie tähtsatel üritustel. Isegi ansambel Linnutaja tervitas kooliperet oma kontserdiga ülemöödunud suvel, kui Sinu 170. sünniaastapäeva tähistasime.

Meie koolielu on rikastunud tänu infotehnoloogiale. Sa oleksid rabatud, kui näeksid, milliseid kõikvõimalikke esitlusi õpetajad tundides teevad vaid mõne sõrmeklõpsuga. Veel on meil targad tahvlid, Skype... Kui lihtne oleks võinud Sinu elu nende vahenditega olla!

Õpetajatele on kaasaegses õpikeskkonnas toimetulekuks vaja elukestvat õpet. Tead ju küll, mis see tähendab! Sinagi ei piirdunud õpetajakutsega, mille said Valgas Cimze seminari lõpetades, vaid pidid tingimata saama ka gümnaasiumi vanema astme saksa keele õpetaja diplomi Peterburis. Eks Kurgjalgi jätkus õppimist ja õpetamist küllaga? Käsitletava perioodi ulatuslikumad koolitusprojektid olid meil "Poiss ja tüdruk koolis" (40 tundi) juba teist korda, kuhu kaasasime ka lapsevanemaid, ning "Märgist mõistmiseni" ehk "Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtlemise kujundamiseks" (160 tundi). Õppimist saame toetada vaid õpilase, vanemate ja kooli koostöös. Seega oleme korraldanud koolitusi, kus on õpetatud kõiki osapooli. Väga vajalikud lektorid olid Josemaria Camean Ariza, Toivo Niiberg, Kalev Pihl, Maret Kasepalu, Kalle Küttis ja meie kooli õpetaja Külli Võsu, kellest on saanud koolitaja teemal "Targalt internetis".

Sul oleks kindlasti hea meel selle üle, kuidas õpetajad kaasaegset õppemetoodikat valdavad ja õppimist toetavad. Sina said omal ajal von Lipharti käest pragada, kui maateaduse tundides lastel "kaarti lasksid torkida ja õppurite päid lugudega võõramaa elust segi ajasid", aga meid kohustavad Sinu innovaatilised töövõtted ajaga sammu seadma. Sinu kombel ajast ette jõuda on aga üsna raske! No maateaduse pisiku jätsid Sa endast küll maha, sest Taavo Tähtjärv võitis õpetaja Aili Tähepõllu juhendamisel kaks ja Andri Väits kolm korda maakonna geograafiaolümpiaadi. Viimase kahe aasta kestel on HEV-komisjon lahendanud abivajajate probleeme ja soovitanud vajalikke tugimeetmeid.

Need meetmed on õnnestunud ka rakendada, sest möödunud kahel kevadel lõpetasid kõik õpilased klassikursuse. Viie aastaga andsime õpilastele 103 kiituskirja ning hinded "4" ja "5" kirjutasime samal ajavahemikul tunnistustele 245 korda. Möödunud õppeaasta lõpp oli kõrghetk, sest iga teine õppur saavutas kvaliteetse tulemuse. Mis Sa selle peale kostad, et õpilane Ako Tõnissoo kaks klassi ühe aastaga läbis ja lõpuks veel kooli kiitusega lõpetas? Kui uskuda vanu dokumente, siis Sinu ajal selline lugu ehk polnudki haruldus.

Praegu küll. Olen Sinu koolis juba 25 aastat töötanud, aga rohkem selliseid juhuseid ei tea. Maateadusest me rääkisime, kuid on veel teisigi toredaid tulemusi aineolümpiaadidelt ja võistlustelt. Triin Välb võitis saksa keeles ja Hanna Mägi ning Hedi-Lis Põllu inglise keeles maakonnaolümpiaadi. Küllap oled meelitatud, sest võõrkeelte õppimise poolest oleksid olnud Sa omal ajal kindlasti Euroopa tasemel.

Praegune kool on tänulik tublidele keeleõpetajatele Üüve Viljarile ja Ülle Säälikule! Õpetaja Ülle õpilased Anni Aru ja Maria- Alviine Kruus võitsid maakonna inimeseõpetuse olümpiaadi.

Meie õpetaja Säälik on nagu Sinagi mitmel alal andekas. Peale keeleõppe on teil veel ühine huvi näitekunsti vastu. Kindlasti oled oma öist kontrollkäiku tehes tema klassis peatunud ja diplomeid ning aukirju lugenud?

Muide, Sinust on ta ka etendusi lavastanud... Veel pean ütlema, et tervise edendaminegi on teile mõlemale tähtis. Õpetajad Katrin Paju (VI kl) ja Elma Mänd (VII, VIII, IX kl) käisid hoolega arvutiklassis pranglimist harjutamas ja tulemused tulid suurepärased. Neli aastat järjest võitsid maakonna pranglimisvõistlused Kalle Klaos, Margit Raud, Jaak Raud ja Andri Väits. Kolmel aastal oli meeskonnas ka Ako Tõnissoo ja VI klassis osales Eero Puusepp. Meeskond oli ka vabariiklikus konkurentsis II või III kohal. Ülemöödunud õppeaastal saavutas Kalle Klaos vabariiklikul Känguru-võistlusel II koha, aga võistlejaid oli kokku üle kolme tuhande. Möödunud õppeaastal tunnistati Margit Raud maakonnas I koha vääriliseks ajaloos. Auhinnalisi kohti on saavutatud veel palju, aga kõik ei mahu meie vestlusse. Kuidas Sa oled rahul noore loodusainete õpetaja Kädi Koppeliga? Loodusained ju ka Sinu huviorbiidis!

Meil on hea meel oma kasvandiku üle! Möödunud õppeaastal said tema õpilased veebipõhisel vabariiklikul keemiaviktoriinil V koha. Keemiaeksamit valitakse sageli kooli lõpetamisel ja tulemuseks on nii edukus kui sajaprotsendiline kvaliteet. Maakonna keemiaolümpiaadidel on tema õpilastel auhinnalistest kohtadest ühel või teisel põhjusel kübeke puudu jäänud, kuid tänavu sai VIII klassi õpilane Rasmus Laul kindla I koha.

Andekaid lapsi meil jätkub ja õpetajad teevad nendega tänuväärset tööd. Sina kindlasti mõistad, mida andekus tähendab? Tead, juba kaks aastat anname välja Sinu nimelist stipendiumi. Selle määrab õppenõukogu andekuse, töökuse ja Sinu vaimus kooli nimel tegutsemise eest.

Mariliis ja Margit Raud teenisid igati selle autasu ära. Ei saa märkimata jätta ka Sinu nimelisi kõnevõistlusi, mis on toimunud meie vallavanema Riina Kulli algatusel ja eestvedamisel. Juba kuus aastat järjest on Sinu nimel isamaast kõneldud ja noored on omad mõtted isamaast välja öelnud. Lõpuks tõi Malle-Mari Läänesaar, kelle sõnu seadis õpetaja Tiina Raudsepp, võidu ka Sinu kooli.

Tulen jutuga veelkord tervise edendamise juurde tagasi. Meie väsimatult pühendunud kehalise kasvatuse õpetaja Enda Kalmu õpilased on endiselt tublid kergejõustiklased ja võrkpallurid.

Möödunud kevadel toimusid Torma III kooliolümpiamängud. Mitte ainult mängud, vaid terve ürituste sari kooliaasta vältel oli õpetajal põhjalikult planeeritud ja ta ka teostas oma mõtted. Edendasime tervist nii keha, mõtte, luule, laulu, huvitavate kohtumiste kui viktoriinide kaudu.

Sina, nimemees, harrastasid jalgsimatku, kui Sakalat toimetamas käisid. Tead, tänapäeval võetakse käimakepid toeks ja antakse tervele kehale õige koormus. Sellised ühiskõndimised üllatasid Comeniuse projektis osalenud külalisi Euroopast.
Nende projektide eest võlgneme tänu Barbara Laulile ja jällegi Ülle Säälikule! No oli seal alles ettevõtmisi! Ma soovitan Sul ringkäigu ajal Ülle klassis tähelepanelikult kokkuvõtteid sirvida, sest siis veendud ise, kui suurt tööd nõudsid mõlemad projektid.

Tervise edendamise eest hoolitsevad veel treenerid Rein Sander ja Kairi Kuur. Tennis ja sumo on õpilaste seas populaarsust võitnud. Kas Sina üldse tead, mis spordialad need on?

Korvpallitreener Andres Annok suutis möödunud õppeaastal oma hoolealustega võita vabariigis I koha maapõhikoolide seas. Nüüd ma jõuan uuesti selle juurde, et ilus keskkond innustab häid tulemusi saavutama. Meie uus spordisaal ja Aarne Neimann juhatajana mõjutavad seal treenijaid just nii. Meil vedas, et saime renoveerimisega õpilaste teenindamiseks vajaliku kabineti kooli õele Seal hoitakse kohaliku ambulatooriumi abiga õpilaste tervisel pilk peal. Köögis hoolitseb õpilaste tervisliku ja väga maitsva toidu eest endiselt Liivitädi. Tänu temale on tervislik toit ühe tugevusena kirjas kooli arengukavas. Samuti arvavad ka vilistlased.

Oleme eespool juba mitmetest huvialadest rääkinud, aga ma pean Sulle ütlema, et meie huvijuht-projektijuht Lea Pendis näeb palju vaeva sellega, et leida õppekava toetavaks huvitegevuseks lisaraha. Oleme käinud ekskursioonidel ning teatrites ja muuseumides, kohtunud huvitavate inimestega, kuulanud kontserte, korraldanud koolilaagreid jne.

Muusikainimesena tead kindlasti, et pole lihtne mitmehäälset laulu kõlama panna. Õpetaja Mare Talve jätkab Sinu koorilaulutraditsiooni ja viib meie lapsed suure laulukaare alla Tallinna. Ära imesta midagi, juba ammu toimuvad üldlaulupeod pealinnas!

Jäin pikalt lobisema, aga südamest rääkimiseks peabki aega olema! Usun, et oled meie tegemistega kahe juubeli vahelisel perioodil rahul! Hoia ikka teiselt pool teed oma hoolitsev pilk meie peal. Ja meie hoiame Sind oma pere liikmena, sest nii soovitas kooli direktor Toomas Aavasalu möödunud õppeaastal IX klassi õpilastele, kui nad rada Sinu mälestussambani lumest lahti rookisid.

Tervitades Sinu kooli õppealajuhataja
ENDLA VIESEMANN