Foto: Otepää vallavalitsus ---

Nagu ka varasematel aastatel on uuringu läbiviimisel omavalitsusüksusi analüüsitud 29 erineva näitaja lõikes. Muuhulgas on arvesse võetud elanike arv, inimeste sissetulekud ja töötuse määr.  KOV-indeks näitab omavalitsusüksuse erinevate võimete summat ehk valdade ja linnade potentsiaali midagi ära teha.

Otepää vald on olnud viimastel aastatel üldarvestuses stabiilselt 16.-18. kohal.

Paljud ei ole sisse kirjutatud

„See, et oleme alla 5000 elanikuga KOV-võimekuse pingereas esikohal, näitab, et oleme oma eelarvestrateegia elluviimisel, investeeringute tegemisel ja avalike teenuste pakkumisega õigel teel," leidis Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol. „Peame aga pingutama selle nimel, et Otepää elanikkond kasvaks, paljud meie elanikud pole täna Otepää valda sissekirjutatud ning nende panus ei kajastu kahjuks nii palju kohalikus elus. Peame mõtlema sellele, et meie elukeskkond oleks veelgi atraktiivsem ja pakutavad teenused veelgi paremad ning kõigile hästi kättesaadavad."

Vallavanem tänab elanikke

Otepää vallavanem Merlin Müür sõnas tulemusi kommenteerides, et Otepää vallal läheb nii hästi, kui hästi läheb tema kodanikel. „Kui läheb hästi meie valla elanikel ja ettevõtjatel, siis läheb ka vallal hästi," ütles Merlin Müür. „Meie ettevõtjad on jätkuvalt edukad, nii töötuse määr, kui ka võlakoorem on väike, hästi on välja arenenud sotsiaalne infrastruktuur ja isetegevus spordiklubide, tantsu- ja lauluringide näol. Tänan kõiki otepäälasi hea panuse eest meie valla ellu!"

„Kui mõelda viimaste aastate suurimate edusammude peale, siis  oleme panustanud sotsiaal- ja hariduselu infrasruktuuri - korda sai tehtud Otepää Tervisekeskus, hetkel on käimas Otepää hooldekodu katuse remont ja seinade soojustamine. Paar aastat tagasi  renoveeriti põhjalikult Otepää Gümnaasiumi õppekorpus. Tehvandi Spordikeskusel on nüüd uus ja kaasaegne staadion koos kõige sinna juurde kuuluvaga, hiljuti valmis kõiki  spordihuvilisi rõõmustav Tehvandi- Väike-Munamäe kergliiklustee. Otepää Veevärk ehitas valmis vee- ja kanalisatsioonitorustikud, tänu sellele oli Otepää paar aastat tagasi esimene linn Eestis, kus torustike ja reoveepuhastite renoveerimine ja ehitus oli lõpuni jõudnud.

Tulevikus on kavas ehitada Otepääle uus lasteaia maja, kuna praegused lasteaia ruumid ei vasta  kaasaegsetele nõuetele, põhjalikku renoveerimist ootab Otepää Kultuurikeskus, plaanis on korrastada Linnamäe org ja Pühajärve Park. Hetkel tegeleb Tehvandi Spordikeskus Kääriku spordikompleksile uue näo andmisega, ka see annab spordihuvilistele rohkem võimalusi. Oleme algust teinud Eesti Lipumuuseumi väljaehitamisega, loodame, et see ettevõtmine õnnestub ning me võime Eesti lipu 130. aastapäeva tähistada juba uues muuseumis," rääkis vallavanem Müür.

Alla 5000 elanikuga omavalitsuste võimekuse koondindeks (2008-2011):

1. Otepää vald (üldarvestuses 18.)

2. Põltsamaa linn (üldarvestuses 21.)

3. Kiili vald (üldarvestuses 27.)

4. Tõrva linn (üldarvestuses 28.)

5. Jõgeva vald (üldarvestuses 30.)

6. Sõmeru vald (üldarvestuses 31.)

7. Raasiku vald (üldarvestuses 33.)

8. Toila vald (üldarvestuses 34.)

9. Padise vald (üldarvestuses 36.)

10. Emmaste vald (üldarvestuses 39.)

Valgamaa omavalitsuse esiviisik (2008-2011):

1. Otepää vald (üldarvestuses 18.)

2. Tõrva linn (üldarvestuses 28.)

3. Valga linn (üldarvestuses 88.)

4. Palupera vald (üldarvestuses 170.)

5. Puka vald (üldarvestuses 172.)