Eestielu

Algatus on osa “Hea õpetaja kuu” tegevustest.

Tänavu kutsusime külalisõpetajaid oma kooli juba kolmandat korda. Külalisõpetajad jagasid oma elu-, kooli- ja töökogemusi, seostades koolis õpitavat praktilise eluga. Külalisõpetajad muutsid koolielu mitmekesisemaks, andes praktilisi teadmisi ja oskusi erinevatest eluvaldkondadest.

23. veebruaril 2009. a andsid tunde 12 vilistlast, kellest Tiina Kukk (lõpetas 1985) ja Gunnar Sarapuu (1989) on meie kooli vilistlasõpetajad. Tunde andsid veel: Maarja Kallis (2005), Ruth Kõiv (1998), Marge Roio (1998), Kätlin Luhamägi (Varjun 1997), Veiko Tell (1996), Virko Vähi (1993), Monika Otrakova (1992), Kadri Luik (Ivask 1992), Rando Undrus (1991), Airi Linde (Hiiemäe 1986). Direktor tunnustas pidulikul aktusel õpetajatena head tööd teinud vilistlasi kooli tänukirjaga. Vilistlased said vastata õpilaste küsimustele. Kahjuks kirjalikku tagasisidet ei võetud. Õpilastele meeldis päev väga ja me otsustasime jätkata.

23. veebruaril 2010 oli kool taas siginat-saginat täis, sest 11 vilistlast olid nõus tunde andma või 8. ja 9. klassile oma ametit tutvustama ning teistes klassides tunde andma. Tagasiside vilistlastelt.

Gisela Toomesoo (Sarapuu 1992), turundusjuht: „Pabistasin ikka täitsa, aga kõik sujus väga kenasti. Loodan, et aitasin laste peas mõtteid liikuma panna. Selliseid päevi on kindlasti vaja.“

Katrin Mõts (1992), panga filiaali juhataja: „Diskussioon oli elav, tund jäi lühikeseks. Tore oli kohtuda oma endiste õpetajate ja koolikaaslastega.“

Ants Reitsak (1993), FIE: „Vägev!“

Anne Hiir (Reitsak 1993), projektijuht: „Endale vahva kogemus, sest selles vanuses lastega pole kokku puutunud. Mõnusalt korraldatud päev: erinevad tunnid, vanad tuttavad.“

Kadri Liis Vähi (1996), spordiklubi juhataja: „Huvitav kogemus anda tunde ja tutvustada oma elu- ja haridusteed. Väga meeldiv on taas olla koolis, eriti just õpetajate pärast.“

Regina Salumäe (Uibu 2002), klienditeenindaja: „Olin väga põnevil, kuid arvan, et igapäevaselt ei tahaks õpetaja olla.“

Kaija Kõiv (2005), noortevaldkonnajuht: „Superlahe. mulle meeldis korraldus ja selgus tunniplaanis. Olid ju uued kolleegid nii õpetajate kui õpilaste näol. Aitäh erakordse kogemuse eest!“

Kumar Milter (2005), maastikuhooldaja: „Väga lahe. Kui veel kutsustakse, tulen kindlasti.“

Lenna Hainsoo (2009), gümnasist: „Tore oli. Lapsed olid rahulikud ja heatahtlikud, kui nendega viisakalt ja armsalt rääkida.“

Pille Kirt (2009), kutsekeskkooli õpilane: „Oleksin tahtnud minna ka suuremate klasside tundi. Koolieelikud olid väga sõbralikud ja toredad. Koolipäev lõppes piduliku aktusega, kus tänati õpetajaid- vilistlasi. Õpilaste tagasisidest võis järeldada, et lastel oli tore koolipäev.“

Me korraldasime küll “Tagasi kooli” veebruaris, nagu eelmisel aastal oli välja kuulutatud, aga järgisime ka presidendi üleskutset ning kutsusimegi 18.- 22. oktoobrini kooli külalisõpetajaid, kelleks võis olla vilistlane, lapsevanem või tegus kodanik väljaspoolt kooli. Tunde käis andmas või oma ametit tutvustamas 18 inimest. Lapsevanem Algis Väärmaa viib tunni läbi 2. novembril, sest tööülesanded ei võimaldanud sel nädalal kohale tulla. Suure töö külalisõpetajate leidmiseks tegid ära meie klassijuhatajad.

Alljärgnevalt meie külalisõpetajate tagasiside:
Nimi, amet. Tunni teema, klass.
Tagasiside küsimused:
1.Mis sind seob Keeni kooliga?
2.Milline õpilane olid kooli ajal sina?
3.Arvamus tunni andmisest, mis üllatas?

Kristi Melk, Keskkonnainspektsiooni keskkonnainspektor: keskkonnakaitse Eestis, 9. klass.
1.Vilistlane, lõpetasin kooli 2002. a.
2.Õpilane nagu õpilane ikka: vahel edasipüüdlik, vahel laisk, aga alati rõõmus.
3.Tunniandmine oli ainult positiivne kogemus. Üllatas, et mõni õpilane oli teemast huvitatud ning esitati küsimusi.

Aapo Reitsak, Uru Noorteteatri juht: teater ja esinemine, algklassid, 9. klass.
1.Olin Keeni kooli õpilane 1996–1998.
2.Olin aktiivne ja sportlik, aga mitte kõige töökam.
3.Algklassid olid julged, aga üllatas 9. klassi õpilaste passiivsus.

Merle Tombak, kultuurispetsialist: Eesti pärimuskultuur ja rahvakalendri tähtpäevad, 3. klass.
1.Koostöö kohaliku omavalitsuse ja kooli vahel.
2.Teismelisena üsna keeruline õpilane õpetajatele. Keskkooli ajal juba organiseerisin ja korraldasin. Olen alati kohusetundlik olnud.
3.Rahvakalender on ilmselt üsna võõras teema laste jaoks. Meeldiv oli see, et lapsed olid esimesest hetkest aktiivsed, laulsid ja mängisid kaasa. Üks päev aastas on meeldiv õpetaja olla, kuid tean kui raske on olla päevast päeva õpetaja. Sügav austus ja kummardus kõigile õpetajatele.

Randa Undrus, klienditeenindaja-kokk: eesti keeles lugemistund ja loodusõpetuses rääkisime erinevate elukutsete vajalikkusest, 1. klass.
1.Olin õpilane 1989–1992, praegu lapsevanem.
2.Mind võis kooliajal pidada suhteliselt eeskujulikuks õpilaseks. Suhted klassikaaslastega olid väga head ja häid sõpru ja tuttavaid on jäänud tänaseni.
3.Kogemus tunniandmisest oli äärmiselt huvitav. Üllatas laste aktiivsus, abivalmidus ja avatus. Tundsin ennast meeldivalt.

Rando Undrus, Lõuna maksu- ja tollikeskuse osakonnajuhataja: raha ja maksud 4. klass, maksud 9. klass.
1.Vilistlane, praegu lapsevanem.
2.Arvan, et suhteliselt entusiastlik ja edumeelne.
3.Üllatas 4. klassi elavaloomulisus ja kaasatus, huvi teema vastu, 9. klassi oli raskem kaasata.

Regina Salumäe, klienditeenindaja: karaoke, muusika, 3.–8. klass.
1.Vilistlane, lõpetasin kooli 2002. aastal.
2.Arvan, et olin suhteliselt ”pätt” plika, nagu ühele 14aastasele kohane.
3.Osalen juba teist aastat “Tagasi kooli” projektis ja mulle väga meeldis. Pisikesed on nii armsad ja vahetud.

Piia Künnapuu, pereõde: eesti keele lugemistund, 3. klass.
1.Paar aastat tagasi juhendasin esmaabiringi ja olen lapsevanem.
2.Vaikne ja vagur.
3.Lapsed tulid tunniga ilusasti kaasa ja kuulasid ning osalesid sajaprotsendiliselt.

Marju Karavin, sekretär: eesti keele lugemistund, 3. klass.
1.Olen lapsevanem.
2.Vaikne, tagasihoidlik, kohusetundlik.
3.Väga tore oli. Lapsed olid sõbralikud ja avatud. Üllatas, et kaks last kinkisid mulle oma joonistatud pildi.

Viive Puudist, müügijuht: tööõpetus – Heleni kaerahelbe tootmine ja toidud, 7. klass ja 5.–6. klassi tüdrukud.
1.Olen kolme lapse lapsevanem, kes on Keeni koolis käinud, samuti on õpilased minu töö juures ekskursioonil käinud.
2.Olin kekmine koolilaps, kellel oli palju huvisid.
3.Tunnid möödusid väga kiiresti, lapsed olid aktiivsed ja osalesid huviga.

Pille Kirt, kutsekeskharidust omandav õpilane: loodusõpetus 3. klass, matemaatika 1. klass, eesti keel 2. klass, karjääriõpetus 9. klass.
1.Vilistlane, lõpetasin 2009.
2.Olin kohusetundlik, tahtsin kõike kaasa teha, ei puudunud koolist.
3.Väikestele oli väga tore tunde anda. Väga armas, et mind kutsuti õpetajaks ja austati igati.

Jane Trifanova, farmijuhataja: õppekäik laudas robotlüpsiga tutvumiseks.
1.Olen lapsevanem.
2.Olin ikka tubli.
3.Oli väga tore ja üllatas laste huvi laudaelu vastu.

Erika Tiisler, kokaabi: pannkoogi küpsetamise õpetus, 4. klass.
1.Olen lapsevanem ja töötan koolis.
2.Olin elava loomuga, uudishimulik, krutskeid täis, sõbralik nii suurte kui väikestega. Õppisin rohkem vanematele ja õpetajatele, mida praegu kahetsen.
3.Tundi anda on vahva. Lastele meeldis ja nad tegid kõik kaasa, ajast tuli puudu. Üllatas, et lapsed on vabad ja tahavad teha uusi asju.

Margit Levand, proviisor: apteek, koolieelikud.
1.Olen lapsevanem.
2.Tubli laps.
3.Koolieelikud on väga tublid.

Hiie Vähi, pereõde: kutsesuunitlus, 8. klass.
1.Meie pere kaks last on käinud Keeni Põhikoolis, olen endine terviseõpetuse õpetaja, praegu kooliõde.
2.Alati aktiivne osaleja kõiges. Meeldis koolis käia, kohale sai mindud iga ilmaga. Hinded tunnistusel olid mitmekülgsed.
3.Õpetaja töö on raske. Peab olema huvitav, et õpilased suudaksid 45 min tunnile keskenduda. Üllatusi võrreledes endise kogemusega ei olnud.

Gehrt Kompus, LÕEPK vanemoperatiivkorrapidaja: päästja elukutse, 5. klass.
1.Poeg õpib koolis.
2.Olin keskpärane õpilane.
3.Tundi anda oli hea, lapsed kuulasid ja aeg lendas kiiresti. Tund läks kõvasti üle aja.

Urmas Tiidemäe, päästja: tulekahjud, avariid, inimeste päästmine, 5. klass.
1.Tütar õpib koolis.
2.Olin huligaan.
3.Lapsed kuulasid suud ammuli, mida räägiti ja näidati.

Edik Must, kutsekeskharidust omandav õpilane: arvutid ja arvutivõrgud, 8. ja 9. klass. Tartu Kutsehariduskeskuses õppimine, IT eriala tutvustamine.
1.Sain Keeni koolist põhihariduse, lõpetasin kooli edukalt.
2.Ma õppisin headele hinnetele, kuid vahepeal tegin ka pahandust. Olin aktiivne ja jutukas. Tunnis kuulasin õpetajaid, kuid vahest tekitasin neile peavalu.
3.Mulle väga meeldis tundi anda, see arendab minus esinemisjulgust. Õpilased olid viisakad ja kuulasid. Kahjuks oli arvutihuvilisi vähe. Tuleksin teine kordki.


Andres Roio, pagari-kondiitri elukutset omandav õpilane: kutsekeskkoolis õppimine, 9. klass, praktiline kondiitri tegevus 4., 5. ja 6. Klass.
1.Olen vilistlane aastast 2008.
2.Mitte just kõige eeskujulikum, probleeme õpetajatel minuga jagus.
3.Praktilise tegevusega tulid lapsed ilusti kaasa ning üks klass sai planeerituga ennem valmis, kui mina juhendava jutu lõpetada suutsin. Väikesed lapsed olid väga julged ja kõik said hakkama.

Meie kooli “Tagasi kooli” projektis on osalenud 38 erinevat külalisõpetajat. Ootame järgmise aasta oktoobris jälle tegusaid inimesi oma kooli tunniandjaks, ameti tutvustajaks või ürituse organiseerijaks.