Foto: Taavi Arus
Toredaid üritusi ühiste väljasõitudega koos valla eakatega on alati südantsoojendav meenutada. Nii toimus 8. augustil 42-le Mäksa valla eakale meeleolukas, emotsionaalne ja uute kogemusterikas ekskursioon Lõuna-Eestis. Ekskursioon algas koos eakaaslastega koduvallast ja suundus Ahja, Räpina ja Setomaa suunas. Esimine peatus oli Obinitsa Seto Muuseumi juures, mis andis teadmisi Setomaa ajaloo, inimeste ja nende tegemiste kohta.

Edasi sõideti Piusa koopaid uudistama, käidi Piusa savikojas. Piusa liiv ja kaunis loodus paelus kõiki ekskursioonil osalejaid. Sealt jätkus sõit Vastseliina suunas. Huvitav oli Vastseliina külastuskeskuses Piiskopilinnuse külastus. Ekskursiooni giidiks oli Vastseliina Piiskopilinnuse SA juhataja Ivar Traage, kelle sõnaosav jutt ja räägitud legendid köitsid kuulajaid-vaatajaid. Haarav ja hariv oli giidi esitlus külakeskuse ajaloolistest väljapanekutest, keskaja meenutamine ja eksponaadid sellest ajast.

Teine huvitav üritus koos ekskursiooniga Võõpste kaudu Võnnu valla Terikeste küla Tiigi tallu perenaise Anneli Kööba-Orlovi poole toimus PÜ Pihlakobara 17. aastapäeva tähistamiseks. See üritus kujunes eriti haaravaks oma eksootiliste loomade ja taimede maailmas. Südantsoojendav oli näha, kuidas perenaisel jagus hellust iga oma looma jaoks selles nii arvukas ja eripalgelises karjas. Huvitav oli ka jalutuskäik eksoolilises aias, mis jättis hinge kummalise tunde: kuidas küll suudab üks pere nii palju? Ekskursiooni lõpetas seltskond puhkeruumis, kus toimus plaanipärane tähtpäevade tähistamine. Lisaks Pihlakobara 17. aastapäevale olid sünnipäeva õnnitlused, vanavanemate päeva ära märkimine ja ürituse ajal põles leinaküünal meie keskelt lahkunud Hille Viilu mälestuseks. Positiivse meeleolu aga lõi üritusele bussijuhi Aivari kingitud sibulavanik 17. sibulaga, mis ehtis ruumi ukseava ja mille hiljem Aivar lõikas lahti ning jagas Pihlakobara liikmetele. Üritusel osales ka Kaagvere Hõbepaju esindaja Liidia. Kokkuvõttes oli jällegi meeldiv ja tore päev.

Meeleolukad on olnud üritused, kus meil on olnud kolmel korral üllatuskülalisteks omavalla toredad pillimehed Kalle ja Raul. Need härrasmehed on olnud toredad, humoorikad ja ääretult kenad eakate seltskonnas ning andnud endast parima, et eakas pensionär unustaks igapäevamured, laulaks ja tantsiks. Tänu nende muusikale on üritustel rohkem hoogu ja erksust. Suur tänu Kalle ja Raul, eakatele pühendatud muusikaelamuste eest!

Tänusõnad on ära teeninud ka meie bussijuht Aivar, kes on ikka tähelepanelik, hooliv, abistav ning meeldivalt humoorikas eakate üritustel osalejana. Suur tänu Sulle, Aivar!

Tänusõnu ja tunnustust väärivad meie ansambli naised ja nende juhendaja-õpetaja Malle Kruusla. Siingi on oluline roll alati abivalmis Erikal ja vajadusel ka Meilil, kes toovad lauljad koolimajja. Eriti hoolitsev ja abivalmis on Erika meie peolauale küpsetajana. Suur tänu Teile, tublid naised!

Nüüd on aga kõige olulisemad toetajad, et PÜ Pihlakobar saaks koos käia, Melliste Algkool-Lasteaia töötajad ja direktor Sirje Jõgiaas ning Mäksa Vallavalitsus ja Volikogu.

Suur, suur tänu kõikidele, kes nii toetavalt on suhtunud valla eakatesse.

Suur, suur tänu ka Pihlakobara esinaisele Koidula Vassilile ja tema abile Veera Kivitalole, kelleta pole toimunud ühtegi PÜ Pihlakobara üritust. Nad on kui süda, mis pumpab jõuliselt, et ikka meie PÜ Pihlakobaral toimuks ühisüritusi.

Südamest tulevad tänusõnad kõikidele toetajatele, tegijatele ja osalejatele!

Soovin uuel aastal rõõmurikkust, hingehellust, kodusoojust, õnneküllust!