Praegune Tallinna vangla Foto: Andres Putting

Planeeringu algusest projekti valmimiseni on kulunud ligi neli aastat. Rae volikogu algatas detailplaneeringu 8. juulil 2012, see kehtestati järgmise aasta 19. juunil. 2013. aasta alguses kuulutas RKAS välja projekteerimishanke, 5. augustil sõlmiti Amhold AS-iga Tallinna vangla ja arestimaja-kinnipidamiskeskuse põhiprojekti koostamise leping. Nüüdseks on projekt valmis ja Amhold AS-i projektijuht Raino Kloren vastas Harju Elu küsimustele.

Kas vangla projekteerimine oli firmale esmakordne? Kes projekteerisid eelmised uued vanglad Eestis ehk Tartu ja Viru vangla?

Amhold AS-i poolt projekteeritud Tartu avavangla on momendil ehitamisel ja valmib käesoleval kuul. Ka kohtu- ja politseihoonetes on kinnipidamiskambrid, millised on projekteeritud Amhold AS-i poolt. Vanemast ajast oleme projekteerinud ja teinud ehitustööde järelevalvet Tallinna arestimajale. Meie töötajad on osa võtnud Rummu vangla eluhoonete projekteerimisest ja andnud ehitushinnanguid Viljandi vanglakompleksile. Viru vangla on projekteerinud AS ETP Grupp.

Millised parameetrid olid projekti koostamisel ette antud? Kas arhitektidel-konstruktoritel oli võimalik asjadele loominguliselt läheneda?

Töö oli erialaliselt huvitav. Seda nii hoonekompleksi funktsionaalse mitmekesisuse kui ka töömahu poolest. Ette oli antud kinnipeetavate arv ja üldised põhimõtted ehk kõrge turvalisus, eri liiki kinnipeetavate grupid pidid olema eraldatud. Kõik lahendused sündisid tellija ehk RKAS-i, justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi töötajatega ühiste nõupidamiste ning arutelude tulemusena. Projekteerimismeeskonnas oli üle kümne inimese.

Loe edasi Harju Elust.