Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

Vallavanem Merlin Müür andis ülevaate juba teadaolevatest sündmustest. Seejärel said oma üritusi tutvustada kõik soovijad. Otepää ettevõtjad tulid välja ideega korraldada 23.01-03.02.2013 talvefestival, kuhu oleksid koondatud mitmed huvitavad talveüritused, näiteks murutraktorite talveralli, lumelinna ehitamine, jaburate lumesõidukite kelguvõistlus, jne.

Samas toimub talvel Otepääl juba traditsioonilisi ettevõtmisi - Tartu Maraton, Saunamaraton, Leigo Jäämuusika. Otepää kuulutatakse 21. detsembril talvepealinnaks, Tehvandi Spordikeskuses toimuvad mitmed talialade võistlused.

Suurimaks rahvusvaheliseks tippürituseks on eeloleval talvel 4.-6. jaanuarini toimuv laskesuusavõistlus IBU CUP, millest võtab osa vähemalt 30 riiki ja 250 sportlast. Ühe uudse üritusena on Otepääl kavas 26.-27. jaanuarini rahvusvaheline kelgukoeraspordi võistlus "Jälg 2013". Teadaolevalt planeerib Eesti Suusaliit korraldada Otepääl talviste spordialade festivali, kus lisaks võistlustele on kavas meelelahutusüritused ning suusalaat. Kindlasti sunnib paus MK-etapi korraldamises kogu piirkonna ürituste korraldajad rohkem pingutama, kuid ometi võib öelda, et Otepää jätkab oma ürituste korraldamist.

Volikogu esimees Aivar Nigol sõnas, et lisaks rahvusvahelisele IBU CUP laskesuusavõistlusele on Laskesuusaföderatsioon taotlenud nii juunioride MMi kui ka MK korraldamise õigusi. Tehvandi Spordikeskus tegelebki A-litsentsi saamiseks vajalike rajatiste moderniseerimisega. „Lisaks näen täna tõusva trendina Otepääd mitte ainult rahvusvaheliste võistluste, vaid ka treeninglaagrite toimumise kohana," ütles Aivar Nigol. „Toetame Tehvandi ja Kääriku spordikeskuste baasil loodavat kompetentsikeskust, mis võimaldab laiendada spordialasid ja pakkuda harrastajatele ja tippsportlastele rohkem teadlikumaid sportimisvõimalusi.

Leian, et Otepääl on rahvusvaheliselt tunnustatud suurvõistluste toimumiskohana ja suurepärase treeningkeskusena just see tulevikuvisioon, mille poole tuleb meil kõigil püüelda. See on mitte ainult Otepää, vaid kogu Eesti spordi tuleviku küsimus."

Vallavanem Merlin Müür tõi MK-etapi mõjust kohalikule elule rääkides välja Eesti Konjuktuuriinstituudi poolt läbiviidud uuringu tulemused. Kultuuriministeerium tellis analüüsi konjunktuuriinstituudilt Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majanduslikust mõjust.

Selle 2012. a veebruaris valminud uuringu valimisse kuulus ka Otepää MK. Otepää ettevõtjad hindavad ise kõige tähtsamaks MK rolli Otepää regiooni maine kujundamisel, samuti sporditurismi edendamisel. Hinnatakse ka spordialase tegevuse edendamisest tulenevat soodsat mõju piirkonnale. 34st vastanud ettevõttetest pooled väidavad, et MK ei muutnud nende ettevõtete külastajate arvu. Ettevõtteid külastavate isikute arv suurenes 29% ning spordialaste ettevõtete külastajate arv vähenes 21% küsitletutest. Samuti ei mõjutanud üritus suurema osa ettevõtete müügitulu ja kasumit (40%), müügitulu ja kasum suurenes 35% ettevõtetest ning 25% ettevõtetest vähenesid nii müügitulu kui ka kasum. Töötajate arvu ettevõtetes MK toimumine ei mõjuta. Huvitav fakt on veel see, et kui suurüritustel Eestis toob iga eelarvesse panustatud euro keskmiselt tagasi 4 eurot, siis Otepää MK puhul tõi iga eelarvesse panustatud euro Otepää piirkonda tagasi keskmiselt 0,7 eurot, mis on selles uuringus madalaim tulemus. Samuti kulutab MK pealtvaataja enam kui viiendiku selle üritusega seotud väljaminekutest transpordile.

Negatiivse mõjuna võib aga hoopis vaadata MKetapi poolt piirkonda jäänud kulusid (302 000 eurot - regiooni tulud, mis ilma ürituse toimumiseta ei oleks aset leidnud).

Otepää vallavalitsus ootab kõigilt ettevõtjatelt oma talviste ürituste kava 26. novembriks e-posti aadressile monika@otepaa.ee. Koondatud talveürituste kava ilmub 7. detsembril Otepää Teataja vahelehes. Ootame kõiki ettevõtjaid 27. novembril kell 16.00 Otepää vallavolikogu saali talveürituste kava koos üle vaatama. Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis „Talv Otepääl".