Pilt on illustreeriv Foto: Raivo Tasso

Tamsalu valda esindasid Eestimaa talimän­gudel Evelyn Himma, Merike Mets, Õnnela Raudsepp, Kaili Sirge,Aili Siht, Rahel Allas, Nele Neeme, Ago Veilberg, Kauri Piiskoppel, Timo Simonlatser, Reigo Neeme, Erik-Peeter Rummo, Martin Himma, Toomas Uudeberg, Eiko Laine, Mihkel Mager, Joosep Kivimäe, Alo Põldmaa, Priit Pihela, Raido Villers, Cris­to Kens, Sander Karro, Kristo Raudam, Livar Liblik, Kurmo Annus, Holden Sepp ja Aron Kuusik.

Suur aitäh kõigile, kes Tamsalu valda XII Eestimaa talimängudel esindasid!

Toomas Uudeberg, vallavanem

______________________________________________________________________________

Võrumaal toimunud mängudel olid maakonna koondises naistemaadluses edukad Väike-Maar­ja maadlusklubis harjutavad Liis Järvamägi kuld-ja Käroly Seemann hõbemedaliga. Võist­kondlikult saavutati Tartumaa järel 2.koht. Mõlemad medaliomanikud õpivad Tamsalu Gümnaasiumis. Edukalt esineti ka ujumises, kus Tamsalu Gümnaasiumi õpilane Keiti Kleitž või­tis kuldmedali 100 meetri seliliujumises. Pronks­medaliga üllatas 100 meetri rinnuliujumises Tamsalu Gümnaasiumi vilistlane Jüri Orupõld. Võistkondlikult samuti 2.koht Tartumaa järel. Suusaorienteerumises võitis M-21 klassis kuld­medali Tamsalu Gümnaasiumi vilistlane Tarvo Klaasimäe. Põlvamaa järel samuti 2.koht. Suu­satamises läksid maakonna arvesse kõik üheksa meie distantsisõitjat ning nelja teatevõistkonna tulemused. Eelmiste mängude esikohalt tuli taanduda 9.kohale. Koondarvestuses tuli maa­konna võistkond I grupis 5.kohale. Suusatamine on kõikide omavalitsuste kohustuslik ala.

Valdade mängudele pandi alus 1992.aastal. Esimest korda tegid Tamsalu valla võistkonnad kaasa II mängudel 1993. Aastal Järva-Jaanis. Mängude põhialal suusatamises võitis 4x3 km teatesuusa­tamises kindla esikoha Tamsalu alevi meeskond Meelis Rebane, Valdar Krünberg, Ulvar Pavlov, Pavo Raudsepp. Tamsalu valla teatemeeskond Peep Kätt, Tõnu Kuhi, Rainen Tops ja Jaanus Mutli saanutas 6.koha. Võistles 26 meeskonda. Võistkondlikus arvestuses saavutas Tamsalu vald maakonna parima 6.koha. Võistles 43 valda. Va­helduva eduga on esinetud kuni tänaseni.

Iga nelja aasta tagant peetakse vabariigi talimän­ge, millest tänaseks on saanud Eesti mängud. Eraldi võistlevad maakonnad, linnad ja vallad. Elanike arvu järgi on kõik omavalitsused jagatud kahte gruppi. Väike tagasivaade eelmiste män­gude juurde. Eelmised XI Eesti mängud toimusid 2009.aastal Põlvas. Hea eeltöö kindlustas meie parimate suusatajate osavõtu ning tulemuseks oli meie kõigi aegade parim 2.koht Otepää valla järel. Võistles 16 suusatajat, kus arvesse läks 12 tulemust. 12.oli ka meie nõrgim arvesseminev koht. Kuldmedali võitsid Kaili Sirge 5 km ja meeste 3x5 km 2 meeskond Klen Krünberg, Erko Jullinen ja Timo Simonlatser ning veteranide 3x5 km teatemeeskond Ago Veilberg, Meelis Veil­berg ja Ulvar Pavlov. Hõbemedali võitsid noorte arvestuses Kauri Piiskoppel ja Marek Sikk. Võistles 46 valda. Maakonna arvestusse läks meie 14 suusataja tulemusest 24-st ning kolme teatevõistkonna tulemused. Heast esinemisest oli kasu suur, tulemuseks susatajate üldvõitja kari­kas, ülinapi viiepunktilise eduga Ida-Virumaa ees. Valdade koondarvestuses oli Tamsalu neljas. Kõigi aegade parimat kohta aitasid kindlustada ka esimest korda võistelnud naiskorvpallurid.

XII Eestimaa talimängdel oli konkurents suu­satamises oluliselt tagasihoidlikum. Tänavu võistles ainult 39 valda. Maamängude kuld­medali võitis Ago Veilberg M-50 ja pronks­medali Aili Siht N-55 klassis. Neljanda koha saa­vutasid Kristjan Nurmsalu, Ago Veilberg ja Timo Simonlatser 3x5 km ja Neele Neeme, Rahel Allas ja Kaili Sirge 3x3 km teatesuusatamises. 5.koha saavutas Kalili Sirge ning 6.koha Rahel Allas naiste 5 km. 6.kohale tuli ka N-35 klassi teatenais­kond Evelyn Himma, Aili Siht ja Õnnela Raud­sepp. Lisaks ülalmainitule võistlesid veel Martin Himma, Merike Mets, Peeter-Erik Rummo ja Reigo Neeme. Vajaliku 12 üksiktulemuse asemel oli meil välja panna ainult 9 suusatajat. Nõrgim arvesseminev koht oli 26. Lihtne matemaatika ütleb, et tavapärase kuuenda koha saavutamiseks olnuks vaja kolme tulemust 40.koha piirimail. Osavõtjate arv erinevates vanuseklassides oli 16-83. Kahju, et haiguse tõttu ei saanud mõned meie paremad osaleda. Aastaid on olnud probleemiks, et samal nädalavahetusel toimub ka Estoloppeti Tallinna maraton, kus meie veteranidel on palju kaalul. Maakonna parim veteran-sportlane Ago Veilberg aitas noori mehi teatesõidus reedel, või­tis laupäeval oma vanuseklassis esikoha ning lõ­petas esikohaga ka Estoloppetil. Vahemärkusena olgu öeldud, et Estoloppeti koondarvestses võitis lisaks Agole esikoha veel Meelis Rebane M-40 klassis. M-50 klassis võitis kolmanda koha Mee­lis Veilberg. Omapärase rekordi püstitas, aga ka­hekordne Tartu maratoni võitja Ulvar Pavlov, kes on kaasa teinud kõik 71 Estoloppeti maratoni. Kokku on niisuguseid mehi Eestis seitse. Järg­misel aastal võistleb Ulvar juba M-50 klassis.

Nüüd aga tagasi talimängude juurde. Tänase seisuga on meil piisavalt harrastajaid, kes mara­tonidel ei sõida ning keda oleks saanud kastada. Alato on meil võistkonnas arvukalt Tamsalu Gümnaasiumi noori, seekord ainult üks. Nelja aasta eest oli neid seitse. Parema koostöö kor­ral oleks kindlasti olnud võimalik komplek­teerida täisarvuline võistkond. Suusatamine on viimastel aastakümnetel olnud Tamsalu piirkonna kõige laiema kandepinnaga spor­diala. Lähemalt võib varasema aja saavutust­est lugeda raamatust "Pool sajandit aktiivset sporti Tamsalus" ja Tamsalu Gümnaasiumi al­manahhidest. Aktiivne töö noortega sai algsue Tamsalus, kui üheksakordne Eesti meister Are Roonet asus 1976.aastal treeneritööle Tamsalu Keskkoolis. Kuigi lugupeetud treenerit pole enam aastaid meie hulgas, on tema vanemad õpilased eesotsas Ulvar Pavlovi ja Ago Veil­bergiga ning paljude noorematega endiselt edukad suusarajal. Tema tööd jätkas edukalt Arvo Orupõld, keda samuti pole enam meie hulgas. Tema paremaid õpilasi eesotsas Timo Simonlatseri, Kaarel Nurmsalu, Tarvo Klaa­simäe ja Kaili Sirgega on samuti edukad eri­nevatel suusaaladel. Tamsalu kool on vabariik­likul tasemel olnud edukas rohkem, kui kolm aastakümmet. Suusatamise järjepidevuse kind­lustamisel on olnud ka peals la edaspidi olema edukas koostöö kohalikel noortega.

Lõppenud talimängude edukamaks alaks oli korvpall, kus saavutati 5.koht. Võistles 30 meeskonda. Lähemalt kirjutab sellest treener Kristo Raudam. Vallajuhtide mitmevõistluses esines edukalt Toomas Uudeberg, saavutades 10.koha. Võistles 45 juhti. Koondarves­tusse läks suusatamine ning neli paremt va­likala. Kuna meil jäi kaks ala puudu, siis tuli eelmiste mängude neljandalt kohalt taanduda 23.kohale. Naabritest oli Järva-Jaani 17.koht, Koeru 18.koht, Väike-Maarja 20.koht, Ambla 22.koht, Kadrina 36.koht ja Rakke 56.koht. Vähemalt ühel alal tegi kaasa 60 valda.