(foto: Delfi, Scanpix) Eestielu

Vastavalt organisatsiooni strateegiale on kevadvoorus avatud järgmised meetmed:

Meede 1 Kvaliteetse elukeskkonna loomine

Meetme eesmärgiks on võtta kasutusele, projekteerida ja renoveerida mahajäetud tööstus- ja teenindusmaad uuteks töö- või vabaaja veetmise kohtadeks, pakkuda elanikele tegevuspiirkonnas tööd ja vaba aja veetmise võimalusi. Suurendada elanike teadlikkust ja oskuseid kohaliku arengu kavandamisel. Arendada kaugtöökohtade loomise võimalusi.

Sellest meetmest on varasemalt saanud rahastuse näiteks projekt Tuula külakeskuse renoveerimisprojekti koostamiseks.

Ühingu juhatus leppis kokku, et selle meetme alt võib 2011. aastal esmakordselt taotleda toetust ka loodava lastehoiuasutuse rajamiseks, näiteks vajalike ruumide sobivaks kohandamiseks.

Meede 2 Kogukonna arendamine Meetme eesmärgiks on erinevate piirkondlike strateegiate väljatöötamine ning tegevuspiirkonnas suurürituste korraldamine. Rahvusvaheliste ürituste korraldamine erinevatele huvirühmadele tegevuspiirkonna tasandil.

Sellest meetmest on varasemalt saanud rahastuse näiteks projektid Ääsmäele skatepargi rajamiseks ja Hüüru mänguväljaku korrastamiseks.

Meede 3 Puhkeplatside ja juurdepääsuteede rajamine Meetme eesmärgiks on arendada välja vabaaja veetmiseks avaliku kasutusega puhkeplatse ja matkaradu ning luua erinevaid juurdepääsuteid kultuuri- ja vaatamisväärsustele.

Sellest meetmest on varasemalt saanud rahastuse näiteks projekt Avamaa-Redise mänguväljaku siseteede ja korvpalliväljaku rajamiseks.

Meede 4 Ajaloo- ja kultuuriväärtuslike objektide taastamine Meetme eesmärgiks on korrastada piirkonna ajaloolisi ja kultuuriväärtuslike objekte, tagada neile ligipääs läbi viidastatud ja kaardistatud turismiobjektide võrgustiku.

Sellest meetmest on varasemalt saanud rahastuse näiteks Maidla vabaõhulavaprojekt

2011. aasta programmi rahaline maht on 766 940 eurot.