tihedad koolituspäevad isiksust, koostöövõimet ja erialast võimekust suurendavate tegevustega. Koolituse kasutegur avaldub nii töötajate paremas koostöövõimes kui töö üldises paremas planeerimises. Kolmepäevane koolitus toimus Jänedal.

2009. a jooksul koolitati sama programmi rahastamisel Tapa valla ametnikke ning volikogu liikmeid projekti “Tapa valla haldussuutlikkuse tõstmine” raames. Koolituse käigus keskenduti valla töökorralduse ja juhtimissüsteemi analüüsile ning vallametnike ja vallavalitsuse teenuste standardiseerimisele ning teenuste arendamisele. Värskete volikogu liikmete koolitus hõlmas volikogu töö põhimõtteid ning koostööoskuste arendamist.

Projekte rahastati EL Sotsiaalfondi meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ alameetmest „Organisatsiooni arendamine“