Foto: Annika Haas, Eesti Ekspress
Tartu Kunstigümnaasiumi gümnaasiumiastme majanduse õppesuunas on sellel õppeaastal võetud peamiseks eesmärgiks ettevõtlikkuse suurendamine, et selle läbi tõsta noorte suutlikkust luua ideid ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.

Projekti "Ettevõtlikuks läbi õpilasfirma" eesmärgiks on läbi Junior Achievement Eesti õpilasfirma programmi anda õpilastele võimalus omandada äritegevuse põhimõtteid ning arendada algatusvõimet ja soovi ise probleemi lahendada. Programmi jooksul rakendavad õpilased gümnaasiumi majandus- ja ettevõtlusõpetuse kursustest tuttavaid kontseptsioone ning õpivad praktiliselt tundma majandusmõistete tähendust ja seost reaalse eluga.

Õpilasfirma programm on üles ehitatud väikeettevõtte tegutsemise põhimõtetele. Õpilased loovad oma ettevõtted, koostavad äriplaani, hangivad algkapitali ning seejärel tegelevad tootmisprotsessiga. Valminud toote või teenusega osalevad noored erinevatel õpilasfirmade laatadel ja konkurssidel. Õppeaasta lõpuks õpilasfirmade tegevus lõpetatakse ja koostatakse tegevusaruanne.

Projekti raames saab üks Tartu Kunstigümnaasiumi õpilasfirma osaleda järgmise aasta kevadel Euroopa õpilasfirmade laadal, mis toimub seekord Lätis. Euroopa õpilasfirmade laadal osaleb üle 100 õpilasfirma kogu Euroopast.

Projekti toetavad Tartu Linnavalitsuse haridusosakond ja Tartu Ärinõuandla.