Scanpix

Uus riiklik õppekava rõhutab hariduses ettevõtlikkuse toetamist õppetöös. Selle eesmärk on kasvatada loovaid, julgeid, aktiivseid, vastutavaid, sihikindlaid ja elus hästi toime tulevaid inimesi. Mida rohkem on mingis piirkonnas ettevõtliku eluhoiakuga inimesi, seda suuremad on edusammud majanduses, kultuuris, spordis ja teistel elualadel. Tartu linn peab ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arengut tähtsaks ning seepärast soetab linn gümnaasiumidele ettevõtlusõpikud.

"Tartu linnavalitsuse soov on, et noored saaks varakult õppida tundma ettevõtluse põhiprotsesse," kommenteeris linnapea Urmas Kruuse. "Me peame seda väga oluliseks, sest teadmised ettevõtlusest võimaldavad neil elus paremini hakkama saada."

Pedagoogide sõnul lähtub Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõudude ühistööna äsja ilmunud õpik uuest õppekavast ning arvestab aineõpetajate soovidega. Kokku osteti linna toel 300 õpikut ja CD või DVD komplekti, mis jõuavad kõigisse linna gümnaasiumidesse. Majandust või ettevõtlust saab valikainena õppida enamikus Tartu linna gümnaasiumides.